Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 16. september 2018

Vennligst les gjennom vilkår for bruk («vilkår», «betingelser») før du benytter Spiselig.

Din tilgang til og bruk av Spiselig sine sider er betinget av at du aksepterer vilkårene som beskrevet her, og vår personvernerklæring. Vilkårene omfatter alle besøkende som bruker våre sider/tjenester.

Ved å bruke (lese) våre sider, aksepterer du disse betingelsene, også på vegne av evt. firma eller andre juridiske enheter du representerer. Er du uenig i vilkårene, kan eller bør du ikke bruke våre sider.

Opphavsrett/copyright

Alt av tekst, illustrasjoner, oppskrifter og foto på disse sidene er © Spiselig/Iril Kolle hvis ikke annet er angitt. Alle rettigheter forbeholdes; Det er ikke tillatt å kopiere eller publisere hele/deler av Spiselig.no/Spiselig.info eller tilhørende nettadresser uten skriftlig samtykke. Ethvert brudd vil kunne bli forfulgt rettslig.

Du kan ikke gjengi, overføre eller lagre (hverken med script, frames, page includes eller andre tekniske metoder) innholdet på disse sidene uten skriftlig samtykke.

Bruk av materiell, utdrag fra saker
Privat ikke-kommersiell bruk: Du kan fritt benytte utdrag av materiellet på disse sidene til privat, ikke-kommersielt bruk uten nærmere godkjenning fra oss så sant:
1) Du ikke driver en blogg, portal, nettsted eller tjeneste som er kommersiell, inkludert andre tjenester på nett, mobil- eller programvare som er i konkurranse med oss, og:
2) Du bruker oss som tydelig kildehenvisning med peker til vår artikkel.

Du kan ikke skrive om artikler, manipulere bilder eller på annen måte endre materiell du har lastet ned eller kopiert fra nettstedet, dette gjelder også materiell du har tilegnet deg via nettstedet. Vanlig sitatrett er ellers gjeldende.

Lenker til andre nettsteder

Vi kan ikke garantere for innholdet på andre nettsider selv om du finner en peker dit fra våre sider – innhold kan endre seg!
Vi ønsker å ha et aktuelt nettsted, med best mulig informasjon til våre lesere. Vi vil etterstrebe å bruke og oppdatere lenker med et seriøst innhold. Du er inneforstått med, og aksepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlig for innholdet og eventuelle endringer i innhold, domener o.l. på nettsidene eller tjenestene det lenkes til, og at Spiselig umulig kan kontrollere slikt innhold til enhver tid.

Vi ber deg også sjekke de andre nettstedenes personvernpolicy, da det kan være annerledes enn hos oss.

Ansvarsbegrensning

Spiselig har intet ansvar for tap eller skader forårsaket av informasjon du finner hos Spiselig eller hos nettsteder Spiselig lenker til.

Spiselig kan ikke stå til ansvar for eventuelle skader eller problemer som oppstår i forbindelse med at du følger tips og informasjon fra våre sider, dette gjelder også svar på spørsmål som er sendt oss. Vi erkjenner ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, profitt-tap eller andre skader/tap som måtte oppstå ved din bruk, feilaktige bruk, misoppfattelse av innholdet, din tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, herunder eventuelle feilaktige opplysninger i innholdet. Lover og regler kan forandres, materialer utvikles og andre situasjoner oppstår som gjør at vi ikke 100% kan garantere at informasjonen du finner her er riktig til enhver tid.
Vi setter derfor pris på å høre fra deg hvis du har annen informasjon enn oss, finner feil eller unøyaktigheter på våre sider eller bare vil komme med en generell kommentar.

Nettstedet er tilgjengelig på en «som det er»-basis, og uten garantier for at innhold blir værende uforandret. Vi forbeholder oss retten til å endre/trekke tilbake/fjerne innhold, helt eller delvis, uten nærmere varsel.

Juridisk

Disse vilkårene skal tolkes og etterheves i samsvar med norsk lov.

Endringer av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene. Du vil finne gjeldende versjon på siden du leser nå.

Spørsmål?

Er noe uklart? Ta kontakt med oss.

Annonse