AKTUELT

Tomater sprukket

Slik lykkes du med tomater — del 2

KJØKKENHAGE

Hvor­dan plante ut og stell av tomat­plantene gjen­nom som­meren, og hvor ofte skal du vanne og gjød­sle? Tomatskolen har gode tips! Del 1 omhan­dler å dyrke tomater fra frø, prik­ling og herd­ing av planter før de […]

Kryddermiks for taco eller burrito

Taco-krydderet lager du selv

OPPSKRIFT

Mmmm, taco, bur­ri­tos og tor­tillas! Digg mat, men kry­d­der­mik­sen lar du bli igjen i butikken. Lag den selv! Det er mye å lære av å lese bakpå embal­las­je. For eksem­pel hva en kry­d­derb­land­ing innehold­er. Og da […]

MEST LEST RÅVARER

Råvaresamling

Hvilke råvarer er i sesong nå?

RÅVARER

I denne lis­ten ser du hvilke råvar­er som er i sesong hver måned året rundt. Sesong betyr lavere pris og at råvaren er lett tilgjen­gelig. Glem import­bær og opp­dretts­fisk som reg­n­bueør­ret og laks, det får […]

POPULÆRE OPPSKRIFTER

Fleskepannekake

Fleskepannekake på klassisk vis

OPPSKRIFT

Det er ekstra digg med godt flesk i fleskepan­nekak­er, men bacon er en god erstat­ning. Fleskepan­nekak­er var noe av det beste jeg vis­ste som liten. Mam­ma var super­flink til å lage fleskepan­nekak­er. Om de var […]

linsesuppe

Fyldig linsesuppe

OPPSKRIFT

Røde linser og masse grønnsak­er er basis for denne nydelige og sunne sup­pen. Serv­er gjerne med rund­stykker til. Orig­i­nalopp­skriften stam­mer fra et hefte fått på et kur­sop­phold for mange år siden, men den er justert […]

MEST LEST INDUSTRI & LANDBRUK

Sprøytemiddel skader pyralid

Forby pyralider

Ugress­mi­dler er et sam­funnsprob­lem som gjød­sel­pro­dusen­ter og hob­by­dyrkere betaler reg­nin­gen for. Uttalelsen kom­mer fra Niklas Vestin, Marked­sjef hos Rölun­da Pro­duk­ter, i en artikkel hos svenske Land nr 18/22. Rölun­da pro­duser­er jord og gjød­sel. Som mange har […]

Molly fra Biggest Little Farm 2

Gjensyn med Biggest Little Farm

BIGGEST LITTLE FARM: Vi får bli med tilbake til Apri­cot Lane Farms og ekteparet Mol­ly og John Chester i Cal­i­fo­nia i en kort oppføl­ger­film, Biggest Lit­tle Farm: The Return (2022) Husker du doku­men­tarfil­men Biggest Lit­tle Farm […]