Fiskesuppe
OPPSKRIFT

Jens Bjørneboe: Den lastefulle fiskesuppe

I anled­ning for­fat­ter Jens Bjørneboes 100 års jubileum, bringer vi hans opp­skrift på «trøs­tende fiske­suppe» som han laget selv.  Ta det du har, og lag fiske­suppe. (Illus­trasjons­fo­to: God­fisk) I boken Sam­lede essays: Epistler (Gylden­dal, 1996) se […]