Nesler til plantenæring
KJØKKENHAGE

Slik lager du din egen plantenæring

Når plantenærin­gen fra butikken innehold­er sprøytemi­dler, kan du like gjerne lage plantenærin­gen selv! Hvor­for kjøpe fly­tende ‘økol­o­gisk’ plantenæring, som til og med kan inneholde gift selv om den er mer­ket økol­o­gisk? Jeg har skrevet om det […]

Kryddermiks for taco eller burrito
OPPSKRIFT

Taco-krydderet lager du selv

Mmmm, taco, bur­ri­tos og tor­tillas! Digg mat, men kry­d­der­mik­sen lar du bli igjen i butikken. Lag den selv! Det er mye å lære av å lese bakpå embal­las­je. For eksem­pel hva en kry­d­derb­land­ing innehold­er. Og da […]