Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bli med i en REKO-ring der du bor og kjøp mat lokalt

Kjøp ferske råvarer direkte fra lokalprodusentene

[ Lesetid: 3 min­ut­ter ]

Det er startet flere REKO-ringer for kortreist mat i Norge, og flere er under opp­start. Bli med, du også! Vi gir deg tips til en vel­lykket han­del med lokale produsenter.

Reko-ring lar deg treffe lokale produsenter

En REKO-ring er et enkelt nettverk for salg og kjøp av lokal og kortreist mat, både økol­o­gisk, bio­dy­namisk og tradis­jonelt pro­dusert mat av alle slag. Det kan være alt fra melk og brød til grønnsak­er, kjøttvar­er, mel, hon­ning, saft og egg. Dette har blitt pop­ulært, ikke minst for­di mange nå får tak i økol­o­giske var­er som du ikke finner i nær­bu­tikken. Her har du muligheten til å gjøre et godt kjøp, hvis du leter litt.

I stedet for å dra til flere butikker eller kon­tak­te pro­dusen­ter direk­te, foregår kon­tak­ten via Face­book før utlev­er­ing finner sted. Utlev­er­ing er gjerne et sen­tralt sted, en park­er­ingsplass foran skole eller råd­hus, der pro­dusen­ter og kun­der tre­f­fer hveran­dre for utlevering/henting av bestilte var­er. Nå gjet­ter du kan­skje hvor­for park­er­ingsplassen ved skolen plut­selig var full med folk som hutret en mørk vin­terkveld midt i uka?

Det skjer på Facebook
På Face­book kan du bli medlem i en (lukket) REKO-gruppe nær deg, og se inn­leggene fra ulike pro­dusen­ter. Du søk­er etter “REKO” på Face­book og ser hvilke sted­er som dukker opp. Se også lis­ten lenger ned.

Øverst i grup­pa vil det stå når og hvor neste utlev­er­ing er bestemt. Det er denne utlev­erin­gen du bestiller til. Det er gjerne en utlev­er­ing hver måned, oftere eller sjeld­nere avhenger av grup­pa og sesong.

Noen ganger vil det være samme type var­er som tilbys fra ulike pro­dusen­ter. Da kan det lønne seg å sjekke litt i forhold til pris og kvalitet. Enkelte tar seg svært godt betalt, med tanke på at det er direk­te­salg. Husk også at noe er økol­o­gisk, noe ikke.

I kom­men­tar­fel­tet til pro­dusentenes inn­legg kan du bestille varene du vil ha. Noen ganger skal varene betales på forhånd, da en del pro­duk­sjon foregår etter behov. Mange er småskalapro­dusen­ter, og har ikke store varelagre.

Aktive REKO-ringer (et lite utvalg, se kart lenger ned):
Dram­men, Lillestrøm, Finnsko­gen, Fyllings­dalen (Bergen), Hade­land, Hokksund, Høne­foss, Lille­ham­mer, Man­dal, Moholt, Sogn­dal, Sunnhord­land, Trom­sø, Voss, Åle­sund, Årnes, Åsane (Bergen)

Flere er under opp­start! Se også opp­datert over­sikt hos Småbrukar­laget.

Her er et klikkbart REKO-kart fra Småbrukar­laget med lenke til tilhørende Facebookgruppe:

Slik gjør du en REKO-handel:

 • Meld deg inn i nærmeste REKO-gruppe på Face­book. Les grup­pebeskriv­elsen for nyt­tig informasjon!
 • Sjekk når dato for neste utlev­er­ing er – pass­er det å hente var­er da, er det bare å bla gjen­nom pro­dusentenes innlegg.
 • Skriv tydelig hva du vil ha i kom­men­tar­fel­tet til pro­dusen­ten du vil bestille fra. «Jeg bestiller 1 melk, to brød og en 250g pakke smør» for hent­ing xx dato. Pro­dusen­ten svar­er på ditt inn­legg, så du får bekreftet at bestill­in­gen er mot­tatt. Ofte skriv­er pro­dusen­ten i inn­legget hvor­dan betal­ing skal foregå (kon­tant eller Vipps, på forhånd eller ved utlev­er­ing). Pro­dusen­ten svar­er ikke nød­vendigvis med én gang, så du må følge litt med.
 • Det er god tone å stille spørsmål direk­te til pro­dusen­ten, og ikke åpent i grup­pa hvis det er noe du lur­er på. Dette står som kjør­ere­gler på noen REKO-sider. Det bør likev­el være innafor å spørre om pro­duk­tene er økol­o­giske, hvis det ikke kom­mer frem av pro­dusen­tens inn­legg, pro­dusen­tens hjemme­side eller Facebookside.
 • Det kan være mange pro­dusen­ter og bestill­inger til samme utlev­er­ing, så gjør notater under­veis over hva du bestiller av hvem, samt pris så du ikke mis­ter oversikten.

Før du skal hente var­er, og når du hen­ter varene:

 • Har du hus­ket å betale på forhånd hvis det var avtalt? Har pro­dusen­ten Vipps, eller må du ha med kontanter?
 • Vær pre­sis, tenk på at det kan ta tid å parkere og finne frem. Utlev­erin­gen skjer i løpet av kort tid, ofte bare en halvtime.
 • Ha over­sikt. Ha med deg lappen/listen over hva du har bestilt av hvem. Ikke sats på at du kan bla gjen­nom hele Face­book­grup­pens inn­legg når du er på stedet, og raskt finne igjen akku­rat ditt inn­legg i en tråd med 54 svar.
 • Ta med nok han­dlenett! Det er ikke alle som gir deg papir­pose med varene.
 • Du kan ikke reg­ne med å få tak i mer/noe annet enn det du har bestilt. Tenk utlev­er­ing, ikke landhandleri.
 • Det er hyggelig å tre­ffe pro­dusen­ten direk­te, men er det kø bak deg, er det gre­it å begrense skravlin­gen til alle har hen­tet sitt.
 • Ikke alle har orden i sysak­ene (spe­sielt kun­dene!), så det løn­ner seg å smøre seg med tålmodighet.

Korona-opp­da­ter­ing 14. april 2020: Vi har hørt at flere REKO-ringer er avlyst på grunn av pan­demien. Noen har likev­el tre­ff, men da med spe­sielle forhold­sre­gler på grunn av smit­te­faren (f.eks ikke kon­tan­ter). Sjekk den enkelte REKO-ring for infor­masjon om dette.

Lykke til med REKO-handelen!

Annonse
Vis
Del på Facebook
Del på Twitter
Pin til Pinterest
Del på Reddit
Skjul