Nesler til plantenæring
KJØKKENHAGE

Slik lager du din egen plantenæring

Når plantenærin­gen fra butikken innehold­er sprøytemi­dler, kan du like gjerne lage plantenærin­gen selv! Hvor­for kjøpe fly­tende ‘økol­o­gisk’ plantenæring, som til og med kan inneholde gift selv om den er mer­ket økol­o­gisk? Jeg har skrevet om det […]

Poteter Juno til lysgroing
KJØKKENHAGE

Hagekalender for mai

Mai er måne­den vi ven­ter på varmt vær, det kri­bler i hagef­in­gre over hele lan­det og mange har tatt sjansen på å plante ut egendyrkede planter i dri­vhus allerede. Herd­ing av små­planter Vent med å […]

Bokashi dunk
KJØKKENHAGE

Bokashi: Kompostering av kjøkkenavfall

Bokashi fer­menter­er kjøkke­nav­fal­l­et ditt innendørs året rundt. Fint for deg med liten plass som vil kom­postere matavfal­l­et selv. Kom­pos­ter­ing av kjøkke­nav­fall er smart, da blir du både kvitt matavfall og får gode mikroor­gan­is­mer til hage­jor­da sam­tidig. […]