Finhakk løk på under ett minutt

Kokketrikset du bør lære deg

Kan du dette kokketrik­set, slip­per du også ren­nende øyne når du hakker løk — dette går nem­lig super­fort når du er stødig med kniven! 

Finhakket løk

Foto: Jhennig/Pixabay

I de aller fleste opp­skrifter med løk skal du enten fin­hakke eller grovhakke løk. Tar det tid? Ren­ner øynene? Det er helt unødvendig.

Noen kut­ter løk i hele eller halve skiv­er, og hakker i vei med kniv­en for å få min­dre løk­biter. Det er bare tull, og tar lang tid. I til­legg blir bitene i ymse størrelser.

Jeg har fun­net en video som på et min­utt vis­er hvor­dan du hakker løk, på Jamie Oliv­ers Food­Tube:

Enklere blir det ikke!

For deg som ikke vil se videoen eller har sne­gle­fart på nettverkstilkoblingen:

  • Skrell løken. Kutt av top­pen, men ikke bunnen.
  • Del løken i to på langs (gjen­nom bunnen).
  • Legg en halv­part med snit­tflat­en ned. Lag flere snitt tvers gjen­nom gjen­nom løken langset­ter, som føl­ger løkens fasong.
  • Lag to-tre snitt horison­talt gjen­nom løken.
  • Kutt på tvers av de første snit­tene du lagde. Vips, mange små løkbiter.
  • Gjen­ta med den andre halvparten.
  • Gro­vere hakket løk får du med større avs­tand mel­lom snittene/kuttene.

Flere kjappe og smarte tips finner du på Jamie Oliv­ers FoodTube