Fra grønne til modne tomater på 1–2–3

Modne grønne tomater innendørs

Er det mulig å få modne tomater av grønne tomater du har plukket inn? Javisst, og du trenger ikke annet enn en papir­pose og én mod­en tomat.

modning av tomater i pose

Etter noen dager i en lun papir­pose, skifter tomatene farge i tur og orden.

Mange av oss har kurv­er og boller fulle av grønne tomater på denne tiden av året, plukket inn i hui og hast før frost. Noen leg­ger grønne tomater i vin­duskar­men og lar de modnes der. Tomater modnes først og fremst av varme, så hvor­for de legges i en kjølig vin­duskarm er en gåte.

Jeg vil fraråde å lage ret­ter av grønne tomater og spre til fam­i­lie og ven­ner. Folk jeg kjen­ner har fort­satt traumer fra den høsten jeg fikk ideen om å lage chut­ney på grønne tomater etter en opp­skrift fra TV-kokken Kei­th Floyd og gi bort glass på glass til kjente. Jeg har fort­satt et glass stående i kjelleren. Fin årgang!

Sikre deg modne tomater ist­edet, det gir deg flere bruksområder.

Slik gjør du det:

  1. Legg et dobbelt lag grønne tomater i en papir­pose, f.eks en slik matavfall resirkuleres i. Store tomater i bun­nen, min­dre øverst.
  2. Legg en rød, mod­en tomat nedi. Bruk to-tre hvis du har.
  3. Krøll top­pen av posen sam­men. Vi ønsker å kon­sen­trere etylen­gassen fra tomaten(e).
  4. Sett posen lunt. Har du varmek­abler i gul­vet og råd til å ha kab­lene på, er det perfekt.
  5. Åpne posen etter et par dager og følg med etter­som de grønne tomatene modnes. I snitt har det tatt meg 7–10 dagers tid, avhengig av hvor ‘modne’ tomatene har vært og varme. Har tomatene beg­y­nt å få litt farge, går det raskere.

OBS: Små grønne tomater som ikke er fullt utviklet, vil ikke modnes.

Lykke til med modningen!

Få med deg tipset til hvor­dan du tar vare på frø fra din favoritt-tomat.

Vil du hum­re litt, les blog­ginn­legget til en som prøvde chut­ney-opp­skriften til TV-kokken James Mar­tin (av blog­geren kalt “wannabe-Kei­th Floyd”).