Frøleverandører til kjøkkenhagen

Frøleverandører

Her er et utvalg anbe­falte frøleverandør­er jeg selv har bestilt fra. Fellesnevneren: godt utvalg og økol­o­giske frø.

Økologiske frø fra Runåbergs, real Seed, Suffolk Herbs Organic seeds
Kan det bli for mye frø? Neppe.

I løpet av de 20 årene jeg har holdt på med hage, har det kom­met til mange nye leverandør­er. De jeg nevn­er her, er basert på mine egne erfaringer. 
Jeg bestiller økol­o­giske frø i den grad det er mulig, og utval­get bær­er preg av det. Her kom­mer noen favorit­ter i til­feldig rekkefølge:

NB! Du risik­er­er toll og moms fra første kro­ne i 2020 ved bestill­ing fra utlandet. Du kan dessuten få maks 50 porsjon­spakninger frø i en bestill­ing, sier Tol­letat­en

SOLHATT (N) Over 300 sorter tilpas­set vårt kli­ma. Satser på norsk frøpro­duk­sjon (hur­ra!) og ivare­tar gam­le sorter. Anbe­fales! solhatt.no

GARDEN LIVING (N) I til­legg til frø fra flere pro­dusen­ter (John­sons, Nel­sons Gar­den, Mr. Fothergills) har de set­teløk, set­tepoteter og hageut­styr.
gardenliving.no

GODVÅR (N) Ran­da­sund planteskoles net­tbu­tikk. Jeg har ikke bestilt fra dem, men tar dem likev­el med her for­di de har økol­o­giske frø. godvar.no

KVANN (N) — Kunnskap og Vern av Nyt­teplanter i Norge. Er du medlem i Kvann, kan du bestille frø av spiselige vek­ster (mange av dem ante du knapt var spiselige) fra medlemmene, som er kunnskap­srike ild­sjel­er, for en sym­bol­sk sum (eller bytte frø).
Les mer og bli medlem: kvann.no

RUNÅBERGS (S) Jeg har bestilt mye her­fra de siste årene. Godt utvalg økol­o­giske frø med spen­nende grønnsak­er, urter og blom­ster.  Svært god infor­masjon på nettsi­dene, som gjerne gir tips om sam­plant­i­ng så plantene hold­er seg friske uten sprøytemi­dler. Lite info på frø­posene (se foto), så du bør notere fra nettsi­den. Fir­maet trekker fra sven­sk moms til Norge. runabergsfroer.se

Runåbergs fröer har mye god informasjon på hjemmesidene
Runåbergs Fröer har kjedelige pos­er, men mye infor­masjon på nettsidene.

IMPECTA (S) Gre­it ‘basisut­valg’ av økol­o­giske frø, kan ha sorter ingen andre har. Har mye annet av hageut­styr, men så var det tollen, da … impecta.se

TOMATOFEST (US) Har du dil­la på tomater, kom­mer du ikke utenom disse. Hun­drevis av forskjel­lige tomater, gam­le vel­prøvde sorter. Sjekk sortene mer­ket “Cool­er cli­mate toma­toes”. Har også urter og blom­ster. tomatofest

PLANTWORLD SEEDS (UK) 3500 frø­sorter, mange sjeldne. plantworld-seeds.com

CHILTERN SEEDS (UK) De har spe­sialis­ert seg på sjeldne sorter, så er det noe uvan­lig du leter etter, kan det være du finner det her. chilternseeds

Vet du om en god frøleverandør som man­gler på lis­ten? Bruk kom­men­tar­fel­tet under!

Til slutt: Noen flere jeg ikke har prøvd, men som ser lovende ut:

Lind­bloms frö (SE) og De Bol­ster (NL)