Gjør kjøkkenhagen klar for vinteren

Siste innspurt før vinteren

Høsten er ikke bare oppry­d­ding etter sesongen og innhøst­ing av de siste grønnsak­ene. Høsten er en fin tid å plante hvitløk og staud­er på, men du kan også for­berede neste sesong.

Innhøsting av gulrot

Gi hagen en siste fin­puss før vin­teren kom­mer! Dette er noe av det du kan gjøre:

LØV

Det er mange småkryp som lik­er at du har løv liggende i hagen. Men den som har store løvtrær kan få litt mye løv, spe­sielt på ple­nen der det ikke bør ligge tjukke lag. Rak der­for sam­men løv (uten å være for nøye) og legg på kom­posten. Du kan også lage egen løvkom­post. Den lages (hvis du ikke bare leg­ger alt i en haug) ved å dytte løvet i en sort plas­t­sekk, helle over litt vann hvis ikke løvet er søkk vått fra før, stikke hull i sekken så det slip­per til luft. Knyt igjen og legg et passende usjen­ert sted i hagen. Sjekkes neste år, til­før litt fukt hvis det er tørt. Det tar år å få pri­ma løvkom­post, det er raskere å blande løvet inn med andre kom­post­ma­te­ri­aler, hvis du har.

TA OPP GRØNNSAKENE

Gul­røt­ter og potet er blant grønnsak­ene som kan stå lenge, men begge får søts­mak hvis de utsettes for frost. Poteter kan bli dårlige av flere frost­net­ter. Sørg for å få dem inn, legg dem gjerne utover når du høster så de får tørke opp litt før de lagres mørkt og kjølig. Jeg kom­poster­er ofte ‘på stedet’. Det betyr at når jeg høster inn grønnsak­er, fjern­er jeg stygge blad­er og stilk­er og kut­ter dem kjapt opp med hage­sak­sen og lar det ligge i pallekarmen/jorda. Meit­emarken fikser resten. En enkel måte å til­føre organ­isk mate­ri­ale på.

Det er mulig å lagre rot­grønnsak­er i hagen, Dat­s­ja har en fin artikkel om dette som du bør lese!

TA INN PLANTER

Planter og løk som ikke tåler frost, må få komme inn nå. Tørk av jord og visne plant­edel­er og opp­be­var løk og knoller tørt, mørkt og kjølig.  Det er lurt å merke dem hvis du har mange forskjel­lige, å det ikke blir surr om våren.

PALLEKARMHAGEN

Se over pallekarmene, fyll på mer jord og vend den inn så er du klar til neste år. Dekk pallekarmene til når du er fer­dig, så hin­dr­er du ugrasspir­ing. Jeg gjød­sler der­i­mot ikke om høsten, da det er fare for at mye av gjød­se­len vaskes ut ved regn.

BESKJÆR

Er løvet borte, er det lett å se hvor du bør tynne i sol­bær­busker og andre busker og trær. Beg­ynn alltid med en ved­like­holds­beskjæring, det vil si at du fjern­er alt som er dødt eller skadet før du går løs på friske grener.

DEKK JORDA

Ugraset er ofte raskere enn deg! Dekk der­for pallekarmer til så ugras­frø ikke kom­mer og spir­er før du får plantet til våren. Brukt det du har, fra tomme jord­sekker holdt på plass med stein, til et løvdekke. Alt er bedre enn naken jord.

Solhatt med frost

STAUDER

Kry­d­derurter og andre flerårige staud­er kan klippes ned, unntaket er hvis du bor i kalde områder av lan­det (sone 5 og høyere) der løn­ner det seg å vente til våren. Men hvis plantene har vært angrepet av mel­dugg, rust eller andre syk­dom­mer, fjern­er du plante­m­ate­ri­alet og bren­ner det eller lever avfal­l­et til gjen­vin­ning. Du skal aldri lage kom­post av planter som er angrepet av syk­dom­mer, da risik­er­er du å føre syk­dom­men videre når kom­posten brukes. Sam­le inn frø av dine favoritt­planter og opp­be­var dem renset i en konvolutt.

STELL BRINGEBÆRBUSKENE

Fjern tørre og gam­le sten­gler og sten­gler som bar frukt i år. Du bør ha ca. 10 (nye) grønne skudd pr. løpeme­ter. Du kan binde flere skudd sam­men i top­pen for å unngå snøskad­er (snøbrekk). Du kan også beskjære bringe­bær­busker om våren, men alt du rekker om høsten er jo topp. Hage­sel­skapet har en fin sak om bringe­bær og beskjæring.

JORDBÆRPLANTER

Fjern tørre skudd og utløpere som du ikke skal ha til nye planter. Er jor­da mulig å bear­bei­de, kan du plante om utløperne et nytt sted du vil ha jord­bær, f.eks i en pallekarm. Luk vekk eventuelt ugress.

FRUKTTRÆR

Yngre plom­metrær kan beskjæres nå hvis nød­vendig for nå har sev­jestrøm­men avtatt, mens eldre trær kan du beskjære om våren.  Eple og pære beskjæres gjerne i mars. Fjern skadde grein­er når du ser dem. Ned­falls­frukt som ikke kan brukes (der dyr har mes­ket seg) fjernes og legges på komposten.

Ting å gjøre i hagen

Høsten er en fin tid å plante på, men du kan også for­berede neste sesong. Så lenge jor­da er fri for snø og tele, kan du få gjort mye i hagen. Grav opp til nye bed, dekk jor­den med duk, løv, bark eller plast for å hin­dre ugress å spre seg hvis du ikke skal plante før til våren. Leir­jord er fin å spavende om høsten, da den ofte er for våt om våren. Eller bruk tiden til å sette opp nye pallekarmer. Gjør et kupp på Finn og skaff deg rimelige pallekarmer.

GRØNNKÅL

Hold­er seg utover vin­teren, så du trenger ikke høste inn alt om høsten. Jeg gjør begge del­er, tar inn og freser med hvitløk og fryser vekk, og lar resten stå til å plukkes fer­sk. Les mer om grønnkål her.

HVITLØK

Planter du i okto­ber-novem­ber, 10–15 cm mel­lom­rom og 5 cm ned i jorda.

LAG KOMPOST

Har du investert i en kom­postkvern, får du bruk for den nå! Høst og vår er ‘høy­sesong’ for hageav­fall, og det du kvern­er opp kan du legge på kom­posten eller bruke til å dekke jord med, bruke som dekke i hage­ganger osv.

SÅ STAUDER

Staud­er som krev­er strat­i­fis­er­ing, det vil si en kulde­pe­ri­ode, er supert å så når det blir kaldt framover. Sett pot­tene ute i kald­benk, plass­er dem under snøen eller dekk dem til med fiber­duk og granbar.

Basilikum stiklinger i vannBasi­likum­stik­linger.

TA VARE PÅ URTENE

Har du kry­d­derurter du bruk­er mye av men ikke har fått tør­ket eller lagret ennå, kan du ta stik­linger. Klipp av over et blad­feste og sett en stilk i vann. Fjern blad­er som havn­er under vannsko­r­pa, ellers kan de råtne. Har du flaks, slår de røt­ter (basi­likum og mynte er vil­lige) men de fleste urter hold­er seg ganske lenge hvis du skifter ut van­net med noen dagers mel­lom­rom. Jeg har til enhver tid noen stilk­er blad­per­sille stående i vann på kjøkkenet. Veldig prak­tisk når jeg lager mat.

Grav opp urter som ikke over­lever vin­teren, f.eks per­sille som er 2 år gam­mel og basi­likum, og plant om i pot­ter du kan ha i vin­duskar­men på kjøkkenet.