Nettsted hjelper deg å sanke ville vekster

Mat fra naturen

Med lanserin­gen av nettsi­den ‘Sanke’ får du hjelp til å søke opp spiselige ville vek­ster i nærheten av der du er, og tips til hvor­dan du bruk­er dem i maten.

Bregneskudd
IKKE PLUKK DENNE: Det gjelder å kunne forskjell på strut­sev­ing (som er spiselig) og andre breg­n­er. Strut­sev­ing er helt glatt, ikke “hårete” (skjel­lag) som her. Dette er IKKE strut­sev­ing. Se bilder av strut­sev­ing hos Rolv.no

Sanke er en kart­tjen­este som gir deg mulighet til å søke opp spiselige vek­ster i nærheten av der du bor eller der du befinner deg, på sankenorge.no. Den lanseres først i mai, men kan testes ut allerede nå. Innhold­et er kvalitetssikret av Norges sopp- og nyt­tevek­st­foren­ing. Tanken er at du skal kunne sanke noe vilt­vok­sende og dra nytte av det, enten du er på tur eller er på vei hjem fra jobb.

I første omgang er tjen­esten tilgjen­gelig kun for Oslo-området (vi fikk ikke kartet til å fun­gere for Hadeland).

Sesongens vekster

På for­si­den løftes det fram sesongens vek­ster, så ser du noen av dem hos deg er det gode tips til bruk å finne der. Du kan lese om alt løve­tann kan brukes til, mat av det forhat­te ugraset skvallerkål mange str­ev­er med i hagen, bren­nesle, ryl­lik og mange flere.

Plantepro­fi­lene på Sanke er gode, med flere bilder av vek­sten i ulike stadier slik at den skal være lett å iden­ti­fis­ere. Når vi tester tjen­esten, er ikke bildene klikkbare og blir litt små på skjerm, noe som kan være uheldig for iden­ti­fis­er­ing hvis det er arter som kan forveksles.

Du bør selvsagt aldri plukke noe du ikke er sikker på hva er. Ta med den en flo­ra i pock­et­for­mat i sekken så er du tryggere.

Bærekraftige sanketips

Sanke har også noen ok san­ketips: Det er for eksem­pel ikke lurt å rykke opp vek­ster med rota, da kom­mer de jo ikke tilbake. Du bør heller ikke plukke alle eksem­plar­er du ser av en plante, la det stå igjen noen som sikr­er en ny generasjon.

Et til­leg­gstips fra oss: Ikke vær grådig og ego­is­tisk, det er andre som leter etter det samme som deg. Mange har fått dil­la på å plukke ram­sløk, men i mange naturver­nom­råder er det fak­tisk ulovlig.

Har du lite kunnskaper om spiselige vek­ster i naturen, anbe­faler vi å gå til innkjøp av bøk­er om emnet, og meld deg gjerne inn i en lokal sopp- og nyt­tevek­st­foren­ing. De arran­ger­er tur­er over hele lan­det, og du kan bli med på kurs!