Hva er riktig kjernetemperatur på kjøtt?

Er kjøttet ferdig stekt? Her er svaret.

Her er en over­sikt over anbe­falt kjer­netem­per­atur for de mest van­lige kjøttstykkene av elg, hjort, kylling, kalkun, lam, svin, okse, reins­dyr, rådyr. 

Kjernetemperatur kjøtt
Når er kjøt­tet fer­dig? Ta tem­pen! (Foto: Pixabay)

Husk at magert kjøtt (vilt, kylling) har lett for å bli over­stekt og tørt og at tem­per­a­turen i kjøt­tet øker mens det hviler.

Elg og Hjort:

Indrefilet: 56–60 °C (medi­um-rå)

Biff (ytre­filet, indrefilet): 60–65 °C (medi­um)

Hjortestek: ca. 60 °C. La kjøt­tet hvile i 15–20 min­ut­ter før du skjær­er det i skiver.


Kylling:

Kylling­bryst: 60–65 °C. La hvile 5–10 min­ut­ter før server­ing.

Lår: 65 °C. La hvile 5–10 min­ut­ter før server­ing.

Hel kylling i ovn: 62–63 °C målt ved den tykkeste delen på brys­tet, og 72–73 °C ved låret. Skal hvile under folie i ca. 30 min­ut­ter før server­ing.


Kalkun:

Kalkun­bryst / filet: 68–70 °C. La hvile på benken til tem­per­a­turen har steget til 72 °C.

Kalkun­lår: 70 °C. La hvile noen minutter.

Lårstek: 65 °C. La hvile på benken ca. 15 min­ut­ter til tem­per­a­turen har steget til 72 °C.

Hel kalkun: 68 °C. Skal hvile i 30 min­ut­ter. Tem­per­a­turen øker med 4–5 grad­er mens den hvil­er. En kniv stukket inn ved lår­festet skal gi blank kraft som pipler ut. 

PS: Husk at hel kalkun fra fry­seren skal tines i minst to døgn i kjøleskap.


Kalv:

Kalve­filet: 55–57 °C (rød), 62–65 °C (rosa), 65 °C (godt stekt)


Lam:

Lam­melår: 58–60 °C (rosa), 64–65 °C (medi­um), 75 °C (gjen­nom­stekt). Kjøt­tet skal hvile minst 15 minutter.

Fileter av lam: 58–60 °C (rosa), 64–65 °C (rosa/medium), 68 °C (godt stekt), 75 °C (gjen­nom­stekt)


Okse:

Entrecôte: 55–57 °C (rød), 62–65 °C (rosa/medium), 68 °C (godt stekt)

Hel­stekt entrecôte: 55 °C (rød), 60 °C (medi­um), 65 °C (medi­um +), 70 °C (gjen­nom­stekt)

Biff: 55 °C (rød), 60 °C (rosa/medium), 70 °C (gjen­nom­stekt)

Indrefilet, hel­stekt: tem­per­a­tur­er som biff, la kjøt­tet hvile i 15 min­ut­ter før du skjær­er det opp.

Roast­beef: 55 °C (rød snit­tflate), 60–65 °C (rosa snittflate)

Okses­tek: 65 °C (rosa/medium), 70 °C (grå snit­tflate, gjennomstekt)


Reinsdyr:

Kjøt­tet er magert. Stek­er du det til maks kjer­netem­per­atur, vil tem­per­a­turen stige 4–5 grad­er mens stei­ka hvil­er og kjøt­tet vil bli for mye stekt.

Lårstek, Bog­stek: 53–55 °C (rødt), 62 °C (medi­um), 65–70 °C (medi­um +), 72–75 °C (grå snit­tflate, gjennomstekt)

Indrefilet: 53 °C (rød), 56–60 grad­er (rød/medium) 72–75 °C (grå snit­tflate, gjennomstekt)

Ytre­filet, mør­brad og flatb­iff: 55 °C (rød), 62 °C (medi­um), 65–70 °C (medi­um +), 72–75 °C (grå snit­tflate, gjennomstekt)


Rådyr:

Stek: 55 °C (rød), 60–65 °C (medi­um), 68–70 °C (medi­um +), 72–75 °C (grå snit­tflate, gjennomstekt)


Svin:

Svinekjøtt skal ikke spis­es rødt, men kan være såvidt gjen­nom­stekt eller gjennomstekt.

En kjer­netem­per­atur på 68–70 °C gir som oftest per­fekt resul­tat for svinestek.

Ribbe: 70–75 grader


 

Det er vik­tig å merke seg at oven­nevnte tem­per­a­tur­er er ret­ningslin­jer, og at per­son­lige prefer­anser også spiller inn på hvor­dan du vel­ger å tilberede kjøt­tet, noen lik­er det gjen­nom­stekt, andre blodig. Svin og kylling skal aldri serveres blodig. Det anbe­fales å bruke et godt kjøkken­ter­mome­ter for å sjekke kjer­netem­per­a­turen nøyaktig.

Kilder: Stange Gård­spro­duk­ter, Meny: hjort, Pri­or: Slik stek­er du hel kalkun, Pri­or: Lårstek, Mat­prat: Kalkun­lår, Mat­prat: Kalkun­filet, Stange: kalkun lårstek, Mat­prat: hel­stekt entre­cote, Smed­stuen gård: tem­per­a­tur­er for kjøtt, Mat­prat: Lam­melår, Godt: Påske­lam, Mat­prat: Roast­beef, Mat­prat: Okses­tek, Mat­prat: Biff, Jacobs: ytre­filet av rein, NJFF Rådyr, Mat­prat: Elg og hjort, Godt: Bent Stiansens juleribbe