Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hvilke råvarer er i sesong nå?

Hvilke råvarer er best når?

[ Lesetid: 5 min­ut­ter ]

Spiselig - råvarer, stilkselleri, urter, sesong, lokal mat

Her ser du hvilke råvar­er som er i sesong hver måned året rundt. Glem import­bær og opp­dretts­fisk som reg­n­bueør­ret og laks, det får du tak i hele året og det er der­for ikke med her.

Det som heller ikke er med, er enkelte andre var­er som dyrkes året rundt eller må importeres (f.eks sitron). Vi har med salater, da disse ofte er å få tak i økol­o­gisk og for­di utval­get vari­er­er noe. Sjø­mat er oppført når råvaren er på topp. Over­sik­ten kan være et hjelpemid­del for mid­dags­plan­leg­gin­gen. Savn­er du noe, må du gjerne tipse oss!

Gå rett til: Jan­u­ar | Feb­ru­ar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep­tem­ber | Okto­ber | Novem­ber | Desem­ber

Står navnet i (par­entes) betyr det at den er i helt start/slutt av sesong, eller at den unntaksvis kan fås tak i den måne­den. Et godt eksem­pel her er fisk som lyr, som gjerne tas som bifangst. Noe avvik kan forekomme nord/sør i lan­det.

Siden opp­dateres jevn­lig.

J A N U A R

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, krabbe, kråke­bolle, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: import

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT:

ANNET: Krus­per­sille, spir­er

F E B R U A R

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, krabbe, kråke­bolle, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild og fjord­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: import

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, spir­er,

M A R S

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild og fjord­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: -

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: Merk at sesongen for lam er om høsten.

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, spir­er,

A P R I L

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, brei­flabb, brosme, gjed­de, hum­mer, (hyse/kolje), kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, sild: fjord­sild, (sjøkreps), skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk og lod­detorsk, uer, østers,

FRUKT & BÆR: -

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: Merk at sesongen for lam er om høsten.

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, spir­er,

M A I

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, brei­flabb, brosme, gjed­de, hjerteskjell, hav­ab­bor, (hum­mer), (hyse/kolje), hval, kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, stein­bit, uer, ørret

FRUKT & BÆR: Jord­bær (milde strøk av lan­det)

GRØNT: klase­tomat, kål­rot, red­dik, slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, crispisalat, eke­blad rød/grønn, felt­salat, frisésalat, hjerte­salat, isbergsalat, lol­lo grønn/rød, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb, romanos­alat, ruc­co­la, spinat,

KJØTT:

ANNET:

J U N I

FISK og SJØMAT: Abbor, (blåkveite), brei­flabb, bris­ling, brosme, hav­ab­bor, hjerteskjell, (hum­mer), hval, kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, stein­bit, uer, ørret

FRUKT & BÆR: Jord­bær,

GRØNT: klase­tomat, neper, plom­me­tomat, red­dik, rund tomat, slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, crispisalat, eke­blad rød/grønn, felt­salat, frisésalat, hjerte­salat, isbergsalat, kinakål, lol­lo grønn/rød, man­gold, mitzu­na, Radic­chio rosso, rapid­salat, Red Rhubarb, romanos­alat, ruc­co­la, spinat,

KJØTT:

ANNET: Kantarell,

J U L I

FISK og SJØMAT: Abbor, (Blåkveite), Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Hav­ab­bor, Hjerteskjell, (Hum­mer), Hval, Kam­skjell, (Kongekrabbe), Kveite: atlantisk vil­lkveite, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: Feit­sild, Stein­bit, Uer, Ørret,

FRUKT & BÆR: Blåbær, Bringe­bær, Jord­bær, Rips, Sol­bær, Stikkels­bær,

GRØNT: Blomkål, Klase­tomat, Neper, Pasti­nakk, Plom­me­tomat, Red­dik, Rund tomat, Slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT:

ANNET: Kantarell,

A U G U S T

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Hav­ab­bor, Hjerteskjell, Hval, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kveite: atlantisk vil­lkveite, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Stein­bit, Uer, Ørret,

FRUKT & BÆR: Bjørnebær, Blåbær, Bringe­bær, Epler, Jord­bær, Mul­ter, Plom­mer, Pær­er, Rips, Sol­bær, Stikkels­bær, Tyt­te­bær,

GRØNT: Blomkål, Klase­tomat, Kål­rot, Neper, Pasti­nakk, Plom­me­tomat, Red­dik, Rund tomat, Sel­l­erirot, Slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT: (Lam)

ANNET: Kantarell,

S E P T E M B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Hav­ab­bor, Hval, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Stein­bit, Sjøkreps, Torsk: kyst­torsk, Uer, Ørret, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Bjørnebær, Epler, Plom­mer, Pær­er, Rips, Tyt­te­bær,

GRØNT: Blomkål, Jord­skokk, Klase­tomat, Kål­rot, Neper, Pasti­nakk, Plom­me­tomat, Red­dik, Rund tomat, Sel­l­erirot, Slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT: Lam,

ANNET: Kantarell,

O K T O B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Hum­mer, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Sjøkreps, Stein­bit, Torsk: kyst­torsk, Uer, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Bergdal­sjord­bær (lenke), Blåbær, Epler, Pær­er, Tyt­te­bær,

GRØNT: Blomkål, Grønnkål, Gul­rot, Hodekål, Jord­skokk, Klase­tomat, Kål­rot, Neper, Pasti­nakk, Per­sillerot, Potet, Red­dik, Sel­l­erirot, Slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT: Lam,

ANNET: Kantarell,

N O V E M B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Hum­mer, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Sjøkreps, Stein­bit, Torsk: kyst­torsk, Uer, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Epler,

GRØNT: Asparges­bøn­ner, Blomkål, Brekkbøn­ner, Broc­coli, Chiog­gia­beter, Edel­løk, Grønnkål, Gul­rot, Hodekål, Hvite beter,  Jord­skokk, Kål­rot, Neper, Pasti­nakk, Per­sillerot, Potet (Aster­ix, Beate, Fakse, Fjell­man­del, Fol­va, Gul­løye, Kerrs Pink, Troll), Purre, Roset­tkål, Rød­beter, Rød­kål, Savoykål, Sel­l­erirot, Slangeagurk, Svartkål,

SALAT: Crispisalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille,

D E S E M B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Hum­mer, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Stein­bit, Torsk: kyst­torsk, Uer, Østers,

FRUKT & BÆR: Epler,

GRØNT: Kål­rot, Pasti­nakk, Sel­l­erirot, Slangeagurk,

SALAT: Crispisalat, Isbergsalat, Kinakål, Mitzu­na, Rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT:

ANNET:

Kilder:
BAMAFrukt.no lek­sikonCoop: Frukt og grønt, God­fisk: Sjø­matskolen, Smak av kys­ten, Fisheries.no, Sesongkalen­der for sjø­mat,

Annonse
Vis
Del på Facebook
Del på Twitter
Pin til Pinterest
Del på Reddit
Skjul