Hvilke råvarer er i sesong nå?

Hvilke råvarer er best når?

Hvilke råvarer er i sesong nå?

I denne lis­ten ser du hvilke råvar­er som er i sesong hver måned året rundt. Sesong betyr lavere pris og at råvaren er lett tilgjen­gelig. Glem import­bær og opp­dretts­fisk som reg­n­bueør­ret og laks, det får du tak i hele året og det er der­for ikke med her.

Det som heller ikke er med, er andre var­er som dyrkes året rundt eller må importeres (f.eks sitron). Vi har med salater, da disse ofte er å få tak i økol­o­gisk og for­di utval­get vari­er­er noe. Sjø­mat er oppført når råvaren er på topp. På noen grønnsak­er har vi også med lagers­esong (vin­ter­måned).

Over­sik­ten kan være et hjelpemid­del for mid­dags­plan­leg­gin­gen i til­legg til at den selvsagt hjelper til med å velge kortreist mat, og kan gi hint om hva du kan få tak i på Bon­dens Marked, Reko-Ringer og hos pro­dusen­ter. Finn din REKO-ring her. Savn­er du noe, eller lur­er du på noe må du gjerne tipse meg.

Gå rett til: Jan­u­ar | Feb­ru­ar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep­tem­ber | Okto­ber | Novem­ber | Desem­ber

Står navnet i (par­entes) betyr det at råvaren er i helt start/slutt av sesong, eller at den unntaksvis kan fås tak i den måne­den. Et godt eksem­pel her er fisk som lyr, som gjerne tas som bifangst. Noe avvik kan forekomme nord/sør i landet.

Siden opp­dateres jevn­lig. Siste opp­da­ter­ing: 10. desem­ber 2022

J A N U A R

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, krabbe, kråke­bolle, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: import

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  grønnkål, hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, roset­tkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: reins­dyr, spekemat,

ANNET: Kry­d­derurter, spirer,

SANKE: Blære­tang, grise­tang, hjerteskjell, knapp­tang, kuskjell, albueskjell, sag­tang, strand­snegl, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)


F E B R U A R

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, krabbe, kråke­bolle, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild og fjord­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: import

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, roset­tkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, spir­er, urter

SANKE: Blære­tang, grise­tang, hjerteskjell, knapp­tang, kuskjell, albueskjell, sag­tang, strand­snegl, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)


M A R S

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, brosme, gjed­de, hum­mer, hyse/kolje, kam­skjell, lange, lyr, pig­gvar, rek­er, sei, sild: vin­ter­sild og fjord­sild, sjøkreps, skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk, uer, østers

FRUKT & BÆR: -

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, roset­tkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: Merk at sesongen for lam er om høsten.

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, spirer,

SANKE: Blære­tang, grise­tang, hjerteskjell, knapp­tang, kuskjell, albueskjell, sag­tang, strand­snegl, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)


A P R I L

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, brei­flabb, brosme, gjed­de, hum­mer, (hyse/kolje), kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, sild: fjord­sild, (sjøkreps), skrei, stein­bit, torsk: kyst­torsk og lod­detorsk, uer, østers,

FRUKT & BÆR: (rabar­bra på Østlandet)

GRØNT: Beter (flere sorter), gul­rot,  hodekål, jord­skokk, kål­rot, løk (flere sorter), pasti­nakk, pep­per­rot, per­sillerot, potet (flere sorter), purre, rosenkål, rød­beter, sel­l­erirot, slangeagurk

SALAT: Crispisalat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: Merk at sesongen for lam er om høsten. Kje.

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, spirer,

SANKE: Bren­nesle, løve­tann, ram­sløk, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)


M A I

FISK og SJØMAT: Abbor, blåkveite, brei­flabb, brosme, gjed­de, hjerteskjell, hav­ab­bor, (hum­mer), (hyse/kolje), hval, kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, stein­bit, uer, ørret

FRUKT & BÆR: Jord­bær (milde strøk av lan­det og dri­vhus­bær), rabarbra

GRØNT: Asparges (grønn), klase­tomat, kål­rot, red­dik, slangeagurk,

SALAT: Batavi­asalat, crispisalat, eke­blad rød/grønn, felt­salat, frisésalat, hjerte­salat, isbergsalat, lol­lo grønn/rød, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb, romanos­alat, ruc­co­la, spinat,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, spirer,

SANKE: Bren­nesle (nye skudd), granskudd, løve­tann, ram­sløk, skvallerkål,


J U N I

FISK og SJØMAT: Abbor, (blåkveite), brei­flabb, bris­ling, brosme, hav­ab­bor, hjerteskjell, (hum­mer), hval, kam­skjell, kveite: atlantisk vil­lkveite, lyr, makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, stein­bit, uer, ørret

FRUKT & BÆR: Jord­bær, rabarbra

GRØNT: Asparges (grønn), Asparges­bøn­ner, brokkoli­ni, cher­ry­tomat, klase­tomat, neper, plom­me­tomat, red­dik, rund tomat, slangeagurk, sukker­ert­er, vårløk,

SALAT: Batavi­asalat, crispisalat, eke­blad rød/grønn, felt­salat, frisésalat, hjerte­salat, isbergsalat, kinakål, lol­lo grønn/rød, man­gold, mitzu­na, Radic­chio rosso, rapid­salat, Red Rhubarb, romanos­alat, ruc­co­la, spinat,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, Kantarell, spirer,

SANKE: Bren­nesle (nye skudd), hylle­blomst, løve­tann, løkurt, skvallerkål, spiselige blomster


J U L I

FISK og SJØMAT: Abbor, (Blåkveite), brei­flabb, bris­ling, brosme, hav­ab­bor, hjerteskjell, (Hum­mer), hval, kam­skjell, (kongekrabbe), Kveite: atlantisk vil­lkveite, (Lyr), makrell, pig­gvar, rek­er, rød­spette, sei, Sild: Feit­sild, stein­bit, uer, ørret,

FRUKT & BÆR: Blåbær, bringe­bær, jord­bær, (mul­ter), rabar­bra, rips, sol­bær, stikkelsbær,

GRØNT: Asparges­bøn­ner, blomkål, bondebønner/hestebønner, brokkoli­ni, cher­ry­tomat, fen­nikel, Grønnkål, Klase­tomat, Neper, Pasti­nakk, Plom­me­tomat, Red­dik, Rund tomat, slangeagurk, snit­te­bøn­ner, sukker­ert­er, syl­teagurk, vårløk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT:

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, Kantarell, spir­er, steinsopp,

SANKE: Bren­nesle (nye skudd), geitrams (Chame­ri­on angus­ti­foli­um), løkurt, russekål (Bunias ori­en­tal­is), skvallerkål, vårfager­hatt (Calo­cymbe gam­bosa),


A U G U S T

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Flekkstein­bit, grønn kråke­bolle, Hav­ab­bor, Hjerteskjell, Hval, hvit­ting, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, (Krabbe), Kveite: atlantisk vil­lkveite, (Lyr), lysing, Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, skate, Stein­bit, Uer, Ørret,

FRUKT & BÆR: Bjørnebær, blåbær, bringe­bær, Epler: Aro­ma, Dis­cov­ery, Graven­stein, Julyred, Sum­merred, Åkerø, jord­bær, kirse­bær, moreller, mul­ter, plom­mer, pær­er, rabar­bra, rips, sol­bær, stikkels­bær, tyttebær,

GRØNT: Asparges­bøn­ner, blomkål, bondebønner/hestebønner, brekkbøn­ner, brokkoli, brokkoli­ni, cher­ry­tomat, chiog­gia­beter, fen­nikel, gresskar, Grønnkål, gule beter, gul­rot, hvite beter, hodekål, Juani­ta-tomater, kinakål, klase­tomat, kål­rot, mais, man­gold, mini plom­me­to­mater, neper, pasti­nakk, pep­per­rot, per­letomat, per­sillerot, plom­me­tomat, Potet: Aksel, Ariel, Aster­ix, Berber, Finnskog­potet, Fol­va, Man­delpotet, Rutt, purre, red­dik, romanesco, rosenkål, rund tomat, rød­beter, rødløk, rød spis­skål, salatløk, savoykål, sel­l­erirot, sjalot­tløk, slangeagurk, snit­te­bøn­ner, som­merkål, spinat, spis­skål, squash, stangsel­leri, sukker­ert­er, syl­teagurk, voks­bøn­ner, vårløk,

SALAT: Batavi­asalat, crispisalat, eke­blad rød/grønn, felt­salat, frisésalat, hjerte­salat, isbergsalat, kinakål, Lol­lo grønn/rød, Mitzu­na (“asi­asalat”), Radic­chio rosso, rapid­salat, Red Rhubarb, romanos­alat, ruc­co­la, spinat,

KJØTT: (Lam)

ANNET: Blad­per­sille, dill, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, kantarell, spirer,

SANKE: Blære­tang, bren­nesle (kun nye skudd), geitrams (Chame­ri­on angus­ti­foli­um), grise­tang, krek­ling (krøke­bær), mjø­durt (Fil­ipen­du­la ulmaria), sag­tang, stein­sopp, stran­dred­dik, teiebær,


S E P T E M B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Hav­ab­bor, Hval, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Stein­bit, Sjøkreps, Torsk: kyst­torsk, Uer, Ørret, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Bjørnebær, blåbær, bringe­bær, Epler: Aro­ma, Dis­cov­ery, Graven­stein, Julyred, Sum­merred, Åkerø, jord­bær, plom­mer, pær­er, rips, sol­bær, tyttebær,

GRØNT: Asparges­bøn­ner (brekkbøn­ner), blomkål, brekkbøn­ner, brokkoli, brokkoli­ni, cher­ry­tomat, chiog­gia­beter, delikates­seløk, fen­nikel, gresskar, grønnkål, gul løk, gule beter, gul­rot, hodekål, hvite beter, jord­skokk, klase­tomat, kål­rot, mais, man­gold, mini plom­me­to­mater, neper, pasti­nakk, pep­per­rot, plom­me­tomat, Potet: Ariele, Aster­ix, bake­potet, Beate, Fol­va, Kerrs Pink, Man­delpotet, Morenepotet, Rutt, Solør­potet, purre, red­dik, romanesco, rosenkål, roset­tkål, rund tomat, rød spis­skål, rød­beter, rød­kål, salatløk, sel­l­erirot, sjalot­tløk, slangeagurk, spis­skål, stangsel­leri, squash, stangsel­leri, sukker­ert­er, svartkål, syl­teagurk, vårløk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT: Lam,

ANNET: Blad­per­sille, dill, gress­løk, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, Kantarell, spirer,

SANKE: Blære­tang, grise­tang, krek­ling (krøke­bær), stein­sopp, stran­dred­dik, teiebær,


O K T O B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Fer­skvannskreps, Fjel­lør­ret, Hum­mer, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), lysing, Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Sjøkreps, Stein­bit, Torsk: kyst­torsk, Uer, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Bergdal­sjord­bær (lenke), blåbær, epler — se sep­tem­ber, pær­er, sol­bær, tyttebær,

GRØNT: Asparges­bøn­ner, blomkål, brokkoli, brokkoli­ni, chiog­gia­beter, delikates­seløk, edel­løk, gresskar, Grønnkål, gul løk, gule beter, gul­rot, hodekål, hvite beter, jord­skokk, klase­tomat, kål­rot, mini plom­me­to­mater, neper, pasti­nakk, per­sillerot, Potet: se sep­tem­ber + Pim­per­nel, Ringerikspotet, red­dik, romanesco, rosenkål, roset­tkål, runde tomater, rød gul­rot, rød vår­løk, rød spis­skål, rød­beter, rød­kål, rødløk, salatløk, sel­l­erirot, slangeagurk, sukker­ert­er, svartkål, vårløk,

SALAT: Batavi­asalat, Crispisalat, Eke­blad rød/grønn, Felt­salat, Frisésalat, Hjerte­salat, Isbergsalat, Kinakål, Lol­lo grønn/rød, Man­gold, Mitzu­na, Radic­chio rosso, Rapid­salat, Red Rhubarb, Romanos­alat, Ruc­co­la, Spinat,

KJØTT: Lam, kalkun, reins­dyr, svin, vilt

ANNET: Blad­per­sille, gress­løk, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, kantarell, lyn­g­hon­ning, spirer,

SANKE: Tindved (Hip­pophae rham­noides), einebær


N O V E M B E R

FISK og SJØMAT: Abbor, Blåkveite, Blåskjell, Brei­flabb, Bris­ling, Brosme, Hum­mer, Hyse/Kolje, Kam­skjell, Kongekrabbe, Krabbe, Kråke­bolle, Kveite: atlantisk vil­lkveite, Lange, (Lyr), Makrell, Pig­gvar, Rek­er, Rød­spette, Sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, Sjøkreps, Stein­bit, Torsk: kyst­torsk, Uer, Østers, Ål.

FRUKT & BÆR: Epler,

GRØNT: Asparges­bøn­ner, blomkål, brekkbøn­ner, brokkoli, Chiog­gia­beter, edel­løk, Grønnkål, gul­rot, gresskar, hodekål, hvite beter,  jord­skokk, knutekål, kål­rot, neper, pasti­nakk, per­sillerot, polk­a­beter, Potet: Aster­ix, Beate, Fakse, Fjell­man­del, Fol­va, Gul­løye, Kerrs Pink, Nansen, Troll, purre, rosenkål, roset­tkål, rød­beter, rød­kål, savoykål, sel­l­erirot, slangeagurk, spis­skål, stangsel­leri, sukker­ert­er, svartkål, vårløk,

SALAT: Crispisalat, feld­salat, hjerte­salat, isbergsalat, kinakål, Lol­lo grønn/rød, mitzu­na, Radic­chio rosso, rapid­salat, Red Rhubarb, ruc­co­la, spinat,

KJØTT: kalkun, reins­dyr, svin,  pin­nekjøtt, speke­mat, vilt,

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, lyn­g­hon­ning, spirer,

SANKE: Einebær, tranebær, krek­ling, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)


D E S E M B E R

FISK og SJØMAT: abbor, blåkveite, blåskjell, brei­flabb, bris­ling, (brosme), glass­var, grønn kråke­bolle, haneskjell, hjerteskjell, hum­mer, hyse/Kolje, kam­skjell, knurr, kongekrabbe, krabbe, Kveite: atlantisk vil­lkveite, lange, (Lyr), pig­gvar, rek­er, sand­fly­n­dre, sei, Sild: feit­sild og fjord­sild, sjøkreps, skate (flere arter), stein­bit, Torsk: kyst­torsk, uer, østers,

FRUKT & BÆR: Epler og epleprodukter,

GRØNT: blomkål, Grønnkål, gul­rot, gul løk, gresskar, hodekål, hvitkål, jord­skokk, kål­rot, pasti­nakk, pep­per­rot, Potet: Aster­ix, Beate, Fakse (nord­på), Fol­va, Gul­løye, Kerrs Pink, Man­delpotet, Nansen, Peik, Per­lepotet, Pim­per­nel, Ringerikspotet, Troll,
purre, rosenkål, roset­tkål, rød­beter, rød­kål, rødløk, sel­l­erirot, sjalot­tløk, slangeagurk, spis­skål, svartkål, Tomater: Juani­ta (fra sørlandet)

SALAT: Crispisalat, feld­salat, isbergsalat, kinakål, mitzu­na, rapid­salat, Red Rhubarb,

KJØTT: kalkun, reins­dyr, svin,  pin­nekjøtt, speke­mat, vilt,

ANNET: Blad­per­sille, krus­per­sille, andre kry­d­derurter, lyn­g­hon­ning, spirer,

SANKE: Blære­tang, grise­tang, hjerteskjell, knapp­tang, kuskjell, albueskjell, sag­tang, strand­snegl, vin­ter­sopp (Flam­muli­na)

 

VIKTIG: Mat­til­synet advar­er mot å spise fin­gertare grun­net høyt innhold av arsen. Tang og tare må “ikke spis­es i store mengder” skriv­er Mat­til­synet.


Kilder:
BAMAFrukt.no lek­sikonCoop Prix: Frukt og grønt, God­fisk: Sjø­matskolen, Smak av kys­ten, Fisheries.no, Sesongkalen­der for sjø­mat, Smak av kys­ten, Sankenorge,