Jens Bjørneboe: Den lastefulle fiskesuppe

Forfatterens trøstende fiskesuppe

I anled­ning for­fat­ter Jens Bjørneboes 100 års jubileum, bringer vi hans opp­skrift på «trøs­tende fiske­suppe» som han laget selv. 

Fiskesuppe Ta det du har, og lag fiske­suppe. (Illus­trasjons­fo­to: God­fisk)

I boken Sam­lede essays: Epistler (Gylden­dal, 1996) se Nasjon­al­bib­lioteket, eller kjøp e‑bok fra ARK) finner vi his­to­rien Som­mer ved Mid­del­havet. Bjørneboe var i Italia (han oppholdt seg der i lange peri­oder og skrev Vin­ter i Bel­la­pal­ma blant annet), og i essayet med opp­skriften befinner han seg på øya Ischia uten­for Napoli.

Her ble han betatt av Mon­i­ca, hvis “øyne er deilige som 14 dødssyn­der”. Men det ble ikke napp, og til trøst stiller den sol­brente Bjørneboe seg over gry­tene og lager fiskesuppe.

«Det eneste som hjelper, er den store him­melske napoli­tanske fiske­suppe. Min trøste­suppe, som jeg lager selv. Jeg skal gi opp­skriften videre her, så den kan hjelpe andre som også er stedt i nød.» Opp­skriften er langt fra nøyak­tig, og i beskriv­elsene finner vi Bjørneboes egne ord og fremgangsmåte.

Han opp­søk­te byens fiske­marked om mor­ge­nen, og han­dlet inn “ulike sorter fisk”. Han beskriv­er hvor­dan han luk­ter og inspis­er­er råvarene, for å finne det som “kan klinge sam­men i gry­ten”. Han bruk­te rett og slett fisk og skalldyr han fikk tak i, og som han skriv­er: “litt sjøkreps og eventuelt en smule lan­guster er prima”.

Vermouth og oliven før fiskesuppen

Til dessert forteller Bjørneboe at de går på drues­lang, som de heller bren­nevin over: “Sam­men med virke­lig sterk kaffe, er det utmer­ket etter fiske­sup­pen og osten.”

Videre: “Hvis man er særde­les slem og laste­full, innled­er man måltidet med en liten bland­ingssalat, eller rett og slett et par glass ver­mouth og en flokk oliv­en” før trøste­sup­pen. Etter avs­lut­tet måltid fores­lår han at man set­ter seg på ter­rassen — eventuelt i måne­skinn — med flaske og glass, for å tenke nøyere over livet. Man vil da oppdage at man delvis tenker annerledes enn før maten.

Skriv ut
0 stem­mer

Bjørneboes lastefulle fiskesuppe

Ta det du får tak i av fisk og sjø­mat og tilbered i en stor gryte med enorme mengder hvitløk, olje og per­sille, akku­rat som Jens Bjørneboe.
Kat­e­gori Hov­e­drett, Suppe
Kjøkken Ital­ien­sk
Stikko­rd fisk, suppe
Porsjon­er 1 stor gryte
Skrevet av Iril

Ingredienser:

Slik gjør du:
 

  • Rens fisk og skalldyr og legg til side.
  • I en stor og rom­slig gryte: Ha i “hemn­ingsløse mengder hvitløk” (hakket) og rike­lig med olivenol­je (“masse”). Fisk, rek­er og blekksprut kan stekes raskt i dette, hvor­på man tar dem opp igjen av gry­ten og leg­ger til side.
  • Ha “flere bunter per­sille”, en del salvie og en god prosjon basi­likum i gry­ten. Man kan bruke andre kry­d­derurter som pass­er, men “først og fremst er det masse hvitøk og persille”.
  • Ha i en tilsvarende mengde hakkede tomater som du har urter og olje i gry­ten. Gry­ten skal nå inneholde “en tykk grøt av tomater med litt grønt”. Dette kokes sam­men så det blir “en tykk og godt oljet tomatsaus”.
  • Legg nå i fisk og skalldyr og det man har for hån­den av sjø­mat. Fyll på med hvitvin til fisk og skalldyr er dekket. Dette kokes “grundig og lenge sam­men mens det etter­spes med mere vin. Sup­pen må under ingen oms­tendighet bli for tynn”. (Her ville jeg holdt igjen rekene så de ikke blir seige av å koke lenge).
  • Hell sup­pen i tallerkn­er slik at hver tallerken får sin ret­tfer­di­ge del av rek­er, fisk, kreps osv.

Tips

Fore­trekker du mer eksak­te opp­skrifter, har vi fun­net en fin en her fra Mat­prat: Rød fiske­suppe med torsk og tomater.
Har du prøvd opp­skriften?Nevn @Spiselig eller tag #Spiselig på Instagram 🙂