Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Om Spiselig

Om Spiselig

Hjertelig velkom­men!

Spiselig er et forsøk på å informere og oppl­yse om mat, dyrk­ing av mat og norsk mat­vare­pro­duk­sjon, ispedd utval­gte opp­skrifter som er godt utprøvd på eget kjøkken.

Det er egentlig rart at vi ikke er mer opp­tatt av kvaliteten på det vi spis­er. Vi må ha mat. Det betyr ikke at vi skal ta til takke med hva som helst de store kje­dene finner på å legge ut på tilbud akku­rat denne uken, det være seg kylling tilsatt salt­vann, medisin­ert opp­dretts­fisk eller importerte ihjel­sprøy­ta grønnsaker.

En hånd­full aktør­er i daglig­vare­bran­sjen har tjent gode penger på å fôre lan­dets befolkn­ing; De store kje­dene hold­er sine leverandør­er i et hardt grep. Vi har importvern og toll på mange var­er sam­tidig som vi dumper svinekjøtt til Europa, men må importere stor­fekjøtt og dyre­for fra den andre siden av jord­klo­den. Norge har en selvberg­ings­grad på bare 50 prosent!

Har vi god mat? Trygg mat? Kortreist mat? Er kvaliteten god? Mat pro­dusert på en måte som tar hen­syn til dyrevelferden?

Spiselig ønsker å se nærmere på slike spørsmål. Og et par ting til av mer prak­tisk art vil vi også er opp­tatt av: Lar det seg gjøre å spise sunt, godt og rimelig? Er det mulig å lage kjappe hverdagsmid­dager som både smak­er bedre og er mer bærekraftig enn halv­fab­rika­ta kjøpt i nærmeste supermarked?

Og sist men ikke minst: Det kom­mer mye spen­nende innhold her for deg som vil dyrke mat­en din selv. Det er det jeg dri­ver med på hob­by­ba­sis – sne­gle­spist salat, grønne tomater og spretne sukker­ert­er på Hadeland.

Kom­mentar­er eller forslag? Send gjerne en e‑post!

Ans­varlig redak­tør for Spiselig:

Iril Kolle

amatør­gart­ner, amatørkokk og tidligere redak­tør for andre nettst­ed­er om hage og bolig.

Per­son­vern­erk­læring finner du her.

Vilkår for bruk bør du også lese.

Social Media Icons made by Freepik, www.flaticon.com

Annonse