Hjertelig velkom­men til Spiselig!

Spiselig er et forsøk på å informere og oppl­yse om mat, dyrk­ing av mat og norsk mat­vare­pro­duk­sjon, ispedd utval­gte opp­skrifter som er godt utprøvd på eget kjøkken. Håper du finner noe inter­es­sant og nyt­tig på disse sidene!

Iril Kolle
Iril Kolle, Redak­tør for Spiselig.info

Hvor­for Spiselig.info?

For­di vi ikke er mer opp­tatt av kvaliteten på det vi spis­er og hvor mat­en kom­mer fra, og det vil vi gjøre noe med.

Vi må jo ha mat. Det betyr ikke at vi skal ta til takke med hva som helst de store kje­dene finner på å legge ut på tilbud akku­rat denne uken, det være seg kylling tilsatt salt­vann, medisin­ert opp­dretts­fisk eller importerte grønnsak­er med sprøytemiddelrester.

En hånd­full aktør­er i daglig­vare­bran­sjen har tjent gode penger på å selge bil­lig mat. Vi har importvern og toll på mange var­er sam­tidig som vi dumper svinekjøtt til Europa, eksporter­er fisk men må importere stor­fekjøtt og dyre­for fra den andre siden av jord­klo­den. Sam­tidig er det ikke mulig å få tak i økol­o­gisk set­tepotet her hjemme, og det er vanske­lig å få nok økol­o­gisk dyrefor.

Har vi egentlig god og sunn mat? Kortreist mat? Er kvaliteten god? Er mat­en pro­dusert på en måte som tar hen­syn til dyrevelferden?

Spiselig ønsker å se nærmere på slike spørsmål. Vi er også opp­tatt av føl­gende: Lar det seg gjøre å spise sunt, godt og rimelig? Er det mulig å lage kjappe hverdagsmid­dager som både smak­er bedre og er mer bærekraftig enn halv­fab­rika­ta kjøpt i nærmeste super­marked? Svaret er ja, så klart!

Og sist men ikke minst: Det kom­mer mye spen­nende innhold her for deg som vil dyrke mat­en din selv. Det er det redak­tøren dri­ver med på hob­by­ba­sis – sne­gle­spist salat, grønne tomater og spretne sukker­ert­er på Hadeland.

Kom­mentar­er eller forslag? Send gjerne en e‑post!

Ans­varlig redak­tør for Spiselig er Iril Kolle: Utdan­net ved Blæs­tad i Økol­o­gisk land­bruk, er amatør­gart­ner, amatørkokk og tidligere redak­tør for andre nettst­ed­er om hage og bolig.