Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Om Spiselig

Om Spiselig

Hjertelig velkom­men!

Spiselig er et forsøk på å informere og oppl­yse om mat, dyrk­ing av mat og norsk mat­vare­pro­duk­sjon, ispedd utval­gte opp­skrifter som er godt utprøvd på eget kjøkken.

Det er egentlig rart at vi ikke er mer opp­tatt av kvaliteten på det vi spis­er. Vi må ha mat. Det betyr ikke at vi skal ta til takke med hva som helst de store kje­dene finner på å legge ut på tilbud akku­rat denne uken, det være seg kylling tilsatt salt­vann, medisin­ert opp­dretts­fisk eller importerte ihjel­sprøy­ta grønnsaker.

En hånd­full aktør­er i daglig­vare­bran­sjen har tjent gode penger på å fôre lan­dets befolkn­ing; De store kje­dene hold­er sine leverandør­er i et hardt grep. Vi har importvern og toll på mange var­er sam­tidig som vi dumper svinekjøtt til Europa, men må importere stor­fekjøtt og dyre­for fra den andre siden av jord­klo­den. Norge har en selvberg­ings­grad på bare 50 prosent!

Har vi god mat? Trygg mat? Kortreist mat? Er kvaliteten god? Mat pro­dusert på en måte som tar hen­syn til dyrevelferden?

Spiselig ønsker å se nærmere på slike spørsmål. Og et par ting til av mer prak­tisk art vil vi også er opp­tatt av: Lar det seg gjøre å spise sunt, godt og rimelig? Er det mulig å lage kjappe hverdagsmid­dager som både smak­er bedre og er mer bærekraftig enn halv­fab­rika­ta kjøpt i nærmeste supermarked?

Og sist men ikke minst: Det kom­mer mye spen­nende innhold her for deg som vil dyrke mat­en din selv. Det er det jeg dri­ver med på hob­by­ba­sis – sne­gle­spist salat, grønne tomater og spretne sukker­ert­er på Hadeland.

Kom­mentar­er eller forslag? Send gjerne en e‑post!

Ans­varlig redak­tør for Spiselig:

Iril Kolle

amatør­gart­ner, amatørkokk og tidligere redak­tør for andre nettst­ed­er om hage og bolig.

Per­son­vern­erk­læring finner du her.

Vilkår for bruk bør du også lese.

Social Media Icons made by Freepik, www.flaticon.com

Vis
Del på Facebook
Del på Twitter
Pin til Pinterest
Del på Reddit
Skjul