Slik kok­er du per­fekt ris
Føl­ger du denne veiled­nin­gen nøyak­tig, får du per­fekt bas­mati-ris. Hver gang.
Porsjon­er For­bere­delser
2porsjon­er 15min­ut­ter
Koke/steketid Ven­tetid
20min­ut­ter 5min­ut­ter
Porsjon­er For­bere­delser
2porsjon­er 15min­ut­ter
Koke/steketid Ven­tetid
20min­ut­ter 5min­ut­ter
Ingre­di­enser
Instruk­sjon­er
  1. Skyll bas­matirisen godt og legg i bløt i kaldt vann i 15 min­ut­ter for å fjerne unødig stivelse. Skyll av i dørslag og rist av over­flødig vann, hell så den fuk­tige risen over i en rom­slig kasserolle (3 liters kasserolle/kjele er fint til 2 dl ris).
  2. Ha i dobbelt så mye kaldt vann som du målte opp ris (4 dl i eksem­pelet her).
  3. Tilsett 1 ts salt.
  4. Sett på lokk og la ris og vann koke opp. Da skrur du plat­en umid­del­bart ned til 1 (laveste innstill­ing) og lar risen småpu­tre i nøyak­tig 20 min­ut­ter. Ikke rør lokket! Ikke se på risen, ikke ta lokket av.
  5. Etter 20 min­ut­ter tar du kje­len av pla­ta og set­ter den på et kjøligere under­lag. Risen skal nå trekke i 5 min­ut­ter, fort­satt med lokket på.
  6. Etter 5 min­ut­ters trekking/damping tar du av lokket og fluffer opp risen for­sik­tig med en gaffel. Per­fekt bas­matiris har ‘reist seg’ i kje­len (se foto over).
Notater

Kan denne opp­skriften brukes på alle typer ris og gi samme resul­tat? Nei. Det finnes mange forskjel­lige typer ris. Ulike natur-ris blandinger, for eksem­pel, særlig de helt sorte kornene er helt andre sorter og krev­er ofte mye lengre koketid. Skyll alltid risen først, og se koke­ti­den på pakken.