Sol­bær­syl­tetøy
Opp­skriften er til små norges­glass.
Porsjon­er
4glass
Porsjon­er
4glass
Ingre­di­enser
Instruk­sjon­er
  1. Ha rensede, godt modne bær og vann i en stor kjele. La det koke lang­somt opp. Det skal koke i ca. 10 min­ut­ter.
  2. Ta kje­len av plat­en, og rør inn sukkeret til det er helt oppløst.
  3. Gi det et opp­kok. La det koke i ca. 30 min­ut­ter til på mid­dels varme hvis du har veldig modne bær, hvis ikke klar­er du deg med ca. 20 min­ut­ters koketid. Skum av under­veis hvis nød­vendig.
  4. For at syl­tetøyet skal sette seg, kokes det nå på sterk varme i ca. 15 min­ut­ter under omrøring. Bruk gjerne ter­mome­ter. Tem­per­a­turen skal være 110 grad­er, da blir syl­tetøyet tykt nok.
  5. Imens set­ter du nyvaskede syl­tetøy­glass i ovnen på 120 grad­er i 15 min­ut­ter. La syl­tetøyet bli litt avkjølt før du heller det over på glass.
  6. Glassene skal fylles helt opp til kan­ten, så det ikke er luft mel­lom syl­tetøyet og lokket. Tørk av kan­tene på glassene med en ren klut.
  7. Skru lokket på, snu glassene opp/ned og la syl­tetøyet avkjøles. Sjekk at glassene er godt skrudd igjen før du set­ter dem mørkt og kjølig.
Notater

Over­modne bær kan gi et litt tynt syl­tetøy, da bærene innehold­er noe min­dre pek­tin. Du kan motvirke dette ved å bruke litt min­dre vann. Godt modne sol­bær er veldig søte i seg selv, synes jeg — så jeg fore­trekker å bruke det for smak­ens skyld. Husk at syl­tetøyet tykn­er når det blir avkjølet. 

Bruk­er du større mengder bær, kan det være lurt å dele porsjo­nen i to kjel­er, for å være sikker på å få bærene gjen­nomkokt på kor­test mulig tid.