Beate har gjort comeback

Farvel og velkommen tilbake til Beate

Stakkars Beate. En av våre mest pop­ulære poteter i mange år. Så var det slutt, etter over 40 år i tro­fast tjen­este. Plut­selig kom den tilbake. Men var det lurt?

Beate potet kokefast
Beate. Foto: OFG, frukt.no

Beate er en norsk potet­sort som ble foredlet frem ved Norges Land­bruk­shøgskole og har vært dyr­ket siden slut­ten av 60-tal­let. Den var blant våre mest pop­ulære koke­poteter for inntil få år siden. Den ble også benyt­tet i pro­duk­sjon av fer­dig­potet og pommes frites. BAMA bestemte seg for at det er på tide å si farvel til Beate etter 40 år i grønnsaks­disken med rød­mende skall i 2015. For­men og skallet er ikke bra nok for BAMA, som må sortere ut 30%.

Beate var ikke populær mer

Men det var Beate som ble mest dyr­ket og sol­gt i 2010. Sal­get av Beate gikk ned på 2000-tal­let, hov­ed­sake­lig for­di nye sorter kom på markedet iflg. Skog og land­skap. En annen årsak kan være at potet er fjer­net fra «5 om dagen» i de offentlige kostholdsrådene.

Men så, noen år etter at denne sak­en først kom på trykk, dukker Beate opp i butikken igjen. Like god, og så gjen­står det å se om den hold­er stand mot konkurrentene.

Fakta om Beate

Utseende: De er rødlige, har fin avlang oval form på knol­lene og kjennes spe­sielt på kraftig rød­farge på øynene (gro­hul­lene) i skallet. Gro­hul­lene er grunne. Kjøt­t­far­gen er gråhvit.

Bruk­som­råde: Beate egn­er seg til mange slags bruk, og den kok­er ikke i stykker – den er en såkalt «koke­fast» sort. Det betyr at den egn­er seg godt i kalde kremete potet­salater uten å smule i stykker, eller skivet i kald rus­sisk potet­salat om sommeren.

Beate-poteter kok­er på ca. 20–25 min­ut­ter avhengig av stør­relsen. Hvor­dan koke koke­faste poteter ser du her.

Næringsinnhold: Vann (76%), fiber, vit­a­min C og jern samt færre kalo­ri­er gjør at mange men­er poteten er over­legen ris og pas­ta. Fiberet sit­ter også i skallet.

Sunnere med kald potet?

Når poteten har vært kokt og avkjøles endr­er omlag 10 % av stivelsen seg slik at den blir til fiber – også kalt resistent stivelse. Vi kan ikke fordøye resistent stivelse. En del av kalo­riene fra stivelsen er util­gjen­gelig for oss, og dermed vil kalde poteter gi min­dre utslag på blod­sukkeret (og vek­ten) enn varme, kok­te poteter. (Kilde: Bama.no)

EGNE ERFARINGER:

Jan­u­ar 2011: Beat­epoteter kjøpt i butikk fra pro­dusent Nord­lund hold­er svært lav kvalitet. Flere poteter må kastes for­di de er grønne rett under skallet eller mis­fargede på innsi­d­en, har råteskad­er og lik­nende. De var verken opp­be­vart mørkt eller kjølig i butikken, og det var en snau uke igjen på holdbarhetsdatoen.

Les også: Smart måte å dyrke poteter på