Sennep fra Tyskland

Det er i utlandet du finner den beste sennepen

Utval­get av sen­nep i norske butikker er til å gråte av. Og det er ikke for­di sen­nepen er for sterk.

Senfmühle Kleinhettstedt Premiumsenf
Kun­st- & Senfmüh­le Klein­hettst­edt fra Thürin­gen lager en Pre­mi­um­senf — den kan ikke anbe­fales varmt nok.

– Lik­er dere sen­nep? spurte en venn av oss som skulle sende en pakke fra Tysk­land før jul.

– Ja! Så sterk som mulig, svarte vi.

I posten kom en krukke Pre­mi­um­senf fra Kun­st- & Senfmüh­le Klein­hettst­edt i Thürin­gen i Tysk­land. Det er en lokal pro­dusent, kunne vår venn stolt fortelle.

Sen­nep­skrukken ble tom for fort. Denne sen­nepen er sten­malt, et skikke­lig hånd­verk­spro­dukt. Den er en grov type som bal­anser­er per­fekt mel­lom sterk, syrlig og søt. Lik­er du Col­man’s Mus­tard fra Nor­wich i Eng­land, vil du antake­lig synes denne er god. Men den er alt­så ikke fullt så sterk, men har mye smak og fun­ger­er der­for bedre til mildere påleg­gstyper enn Col­man’s. Pre­mi­um­senf er nydelig sam­men med røkt skinke og annen kjøttmat.

Jeg bestile fra Ama­zons tyske hjemme­side [lenke til pro­duk­tet] og prisen var hyggelige €6.50 per krukke (270 ml) for Pre­mi­um­senf. Sam­tidig pas­set jeg på å bestille en krukke av den søte typen. Senfmüh­le Klein­hettst­edt lager både ølsen­nep (Biersenf), cur­ry­sen­nep, kry­d­der­sen­nep, hvitløk­sen­nep og en rekke andre typer. Jeg har ikke kjøpt og smakt meg gjen­nom disse ennå. Disse får du også hos Amazon.de.

Sen­nepen pro­duseres med tradis­jonelle metoder, der slipestenene roter­er med en hastighet på kun 55 omdreininger i min­ut­tet. Dette men­er pro­dusen­ten gjør at smak og ingre­di­enser bevares på best mulig måte.

Kun­st- & Senfmüh­le Klein­hettst­edt Pre­mi­um­senf
Innhold: Vann, sen­neps­frø, sukker, salt, kry­d­der. Ingen konserveringsmidler.
Pro­dusen­tens hjemmeside

Fors­endelse av tunge sen­nep­skrukker er naturligvis ikke gratis, men over en liter sen­nep (4 krukker totalt) + por­to kostet € 52.95.

Er du i Tysk­land kan du ta turen innom møllen, åpn­ingstider og infor­masjon finner du på hjemmesiden.