Slik koker du melne poteter

Koking av melen potet

Melne poteter er kjem­pe­godt til potet­mos og alt av ‘saus­mat’ og julemat, men hvor­dan skal de kokes for et per­fekt resultat?

koke

Koke­faste poteter skal kokes, mens melne poteter skal trekkes mer enn de skal kokes.

Når du skal koke melne poteter, er det lurt å beholde skallet på ellers kok­er de let­tere i stykker. Da skrub­ber du bare potetene med en grønnsaks­børste under kaldt vann først. Velg poteter som er noen­lunde like i stør­relsen, så ikke de blir liggende for lenge og sprekker mens du ven­ter på en eller to poteter som ikke er fer­digkokt. Del heller en potet som er alt­for stor. Skrelle kan du gjøre etter­på, eller over­late det til hver enkelt som forsyn­er seg.

Koke i vann med skallet på:

Dette fun­ger­er for de fleste melne potet­sorter som Ringerikspotet, Kerrs Pink, Gul­løye og mandelpoteter:

  • Legg vas­ket potet i en kjele og ha på kaldt vann så potetene er dekket. For å spare tid kan du også helle over kok­ende vann. Du trenger ikke salt når skallet er på, for saltet trenger ikke gjen­nom skallet og inn i potetene.
  • Kok opp vann og poteter under lokk. Skru ned var­men når det er kokt opp, og la potetene trekke på svak varme i 20–25 min­ut­ter. Det skal ikke fos­skoke! Man­delpoteter trenger litt kor­tere tid, om lag et kvarter.
  • Sjekk med en skarp kniv på de største potetene om de er blitt møre, kniv­en skal lett kunne skjære inn i poteten når den er ferdig.
  • Ta kje­len til utslagsvasken og hell av koke­van­net. Bruk gry­tek­luter og forskyv lokket på kje­len så van­net ren­ner ut mens potetene hold­er seg i kje­len. La potetene dampe seg tørre uten lokk, du kan også sette potetk­je­len tilbake på pla­ta noen min­ut­ter men pass på at det ikke svir seg. Sett kje­len til side og legg et bret­tet kjøkken­hånd­kle over så hold­er potetene seg varme.

Damp­koke med skallet på:

Legg en damprist i bun­nen av potetk­je­len, og fyll på kaldt eller varmt vann opp til ris­ten. Kok opp, og skru ned var­men til det halve. Regn med omtrent samme koketid som i vann, nem­lig 20–25 minutter.

Når potetene er fer­di­ge, kan du skrelle dem og ser­vere i en bolle med litt fin­hakket per­sille, krus­per­sille eller dill over hvis det skal være litt fint.

Kokte melne poteter

Hjelp, alle potetene er kokt i stykker!

Hvis du glemte bort potetene og alle er istykkerkok­te, er det bare å fjerne skallet og lage potet­mos. Da lar du potet­bitene renne av seg i et dørslag først, før du fjern­er skallet og har de tilbake i kje­len. Bruk litt smeltet meieris­mør og melk samt en potet­stap­per og lag en grov stappe, eller bruk en stor visp og lag en glatt potet­mos. Kry­dre gjør du helt til slutt, for hvis du bruk­er salt før du pisker sam­men stap­pa og du i til­legg vis­per for mye, kan den få kon­sis­tens som seigt lim!

Hvor mange poteter trenger du per person? 

Vi reg­n­er van­ligvis ca. 150 gram potet per per­son opp­til det dobbelte (300 g) for stor­spiste. En potet kan veie litt forskjel­lig, men to store poteter per per­son pleier å være bra. Til de store fest­mid­da­gene som jul og lik­nende, ville jeg reg­net tre poteter per per­son. Skal du lage potet­stappe må du bruke mer, tre-fire poteter per person.

Lær mer om potet her.