Slik lager du din egen plantenæring

Brenneslevann

Når plantenærin­gen fra butikken innehold­er sprøytemi­dler, kan du like gjerne lage plantenærin­gen selv!

Nesler til plantenæring
Bren­nesle kan bli både mat og plantenæring.

Hvor­for kjøpe fly­tende ‘økol­o­gisk’ plantenæring, som til og med kan inneholde gift selv om den er mer­ket økol­o­gisk? Jeg har skrevet om det før, hvor­dan økol­o­gisk plantenæring kan være forurenset for­di det er rester fra kon­ven­sjonelt land­bruk i pro­duk­sjon­skje­den. Det enkleste og tryggeste er å lage plantenærin­gen selv!

De fleste hageeiere har bren­nesle i hagen (eller i nærheten), og det kan du utnytte både til nesle­suppe og plantenæring!

Bren­nesle (Urtica dioica) er en næringsrik plante, den er rik på nitro­gen og innehold­er i til­legg fos­for, kali­um, kal­si­um, mag­ne­sium og svov­el som plantene trenger. Som jeg skriv­er i tomatskolen, løn­ner det seg å gi tomatene min­dre nitro­gen når de set­ter fruk­ter, så da gir du litt ben­mel i til­legg hvis du bare gjød­sler med neslevann.

Bedre enn ferdigkjøpt næring

Flere under­søkelser er gjort der bren­nesle vis­er seg å gjøre det godt eller bedre sam­men­liknet med kon­ven­sjonelle fly­tende plantenæringer. I et forsøk fra 2010, var ekstrakt av bren­nesle sig­nifikant bedre for vek­sten til fran­sk estragon og sol­hatt. Et annet med grønne bøn­ner viste det samme.

Andre hevder at nesl­e­vann gir økt vekst, mørkere grøn­n­farge på bladene og bedre resistens mot par­a­sit­ter (Arman 1979; Dlouhy 1981). Nesl­e­vann innehold­er en høy andel nitro­gen som ved lagring øker tilgjen­ge­ligheten av nitro­genet. Nesl­e­vann stim­ulerer opp­tak av nitro­gen i planter, men ikke så mye fos­for og kalium.

Mest krutt om våren

Du kan sam­le inn bren­nesle til gjød­sel­vann gjen­nom hele sesongen. Nye skudd er best (forsøk vis­er at nesl­e­vann laget om våren har høyest innhold av næringsstof­fer), men det er ingen ting i veien for å sam­le inn etter behov.

Slik lager du neslevann:

  1. Sam­le inn bren­nesle, for eksem­pel rett i bøt­ta du skal lage blandin­gen i. Bruk handsker, og klipp neslesten­g­lene i grove biter. Jeg fyller omtrent halve bøt­ta opp med opp­klippede nesler.
  2. Fyll bøt­ta med vann.
  3. Sett bøt­ta et sol­fylt sted der du ikke blir sjen­ert av luk­ten som kom­mer etter hvert. Rør om nå og da (hver dag er IKKE nødvendig).
  4. Er det antyd­ning til at myggen vil kose seg, leg­ger du en bit agryl­duk eller plast over bøt­ta. Det skal komme til luft.
  5. For­damper det mye vann, etterfyll.
  6. Etter ca 14 dager luk­ter du at gjød­sel­van­net er ferdig.
  7. Sil av over på en rengjort behold­er. Planter­estene kan du hive på kom­posten eller med matavfal­l­et, eller grave ned i et bed.
  8. Nå kan du enten bruke en skvett gjød­sel­vann i vannkan­nen hver gang du van­ner hvis du van­ner ofte. Eller, hvis du har en ruti­ne på å gjød­sle en gang i uka, bruk­er du 1:10 alt­så 1 del nesl­e­vann til 10 del­er vann.

Selv om det luk­ter sterkt gjød­sel av det fer­di­ge nesl­e­van­net, luk­ter det ikke stort når det er spedd ut og du van­ner med det. Det luk­ter ikke verre enn hønsegjød­sel-pel­lets, for å si det slik.

Lykke til med gjødselproduksjonen!