Slik lykkes du med å så frø

Slik sår du frø!

Det er lett å så egne grønnsak­er og urter fra frø. Her ser du hvordan.

Sjekk frø­pakken, der står det hvor dypt frøene skal sås. Generelt: dobbelt så dypt som frøets stør­relse! Noen skal sås helt i over­flat­en, eller knapt dekkes med jord.

Les på frø­posene når og hvor­dan frøene skal sås, og følg anvis­nin­gene. Noen frø kan sås både inne og rett i hagen. Gjør du begge del­er, sikr­er du deg en avling over lang tid, i stedet for at alt blir mod­ent på en gang.

 • Bruk såjord, f.eks. så- og kak­tusjord fra hage­sen­teret. Van­lig hage­jord er for kraftig, små spir­er trenger ikke næring helt i starten. 
 • Bruk såbrett med lokk, godt rengjorte yoghurt­be­gre eller melkekar­tonger – stikk/klipp hull i hjørnene og bun­nen til drenering.
 • Såbrett? Fyll «cel­lene» nesten helt til kan­ten av løs, lett fuk­tig jord, den skal ikke pakkes for hardt og ikke være kliss våt men fuk­tig.
  Bruk ca. 3–4 frø per «celle» i brettet. 
 • Strø over jord så frøene får rik­tig dybde (se frø­posen). Store frø av squash skal dypere, og stikkes ned i jor­da, andre frø er så små at de skal strøs oppå jorda. 
 • Trykk lett på top­pen så frøene er i kon­takt med jorda. 
 • Spray lett over med van­n­flaske, merk pot­tene med merkepin­ner eller sol­id tape på pot­tene og sett på lokket. Bruk­er du ikke såbrett, dekker du pot­ter og melkekar­tonger med tynn gjen­nom­sik­tig plast som skal være på til plantene spirer. 
 • Sett såbrett eller pot­ter i vin­duskar­men, eller under lys i dyrk­ingskasse hvis du har det.
 • Når frøene spir­er, må plantene få luft så da fjern­er du plas­ten. Nå må plantene virke­lig ha rike­lig med lys. Snu brett/potter etter hvert så plantene blir rette – de strekker seg etter lyset!
 • De fleste små­planter får to støt­te­blad­er først, deretter kom­mer de ekte bladene frem. 
 • Nå gjelder det å ikke ha det for varmt. De fleste små­planter vil ha mye lys men ikke mer enn 15–18 grad­er. Får de mye varme og lite lys, får du lange og pjus­kete småplanter.
 • Beg­yn­ner det å bli tett i pot­tene etter hvert, bør du tynne ut og prik­le. Det er neste steg! Da kan du også tenke på å gjød­sle plantene.
Såbrett er gre­it. Det ugreie er å så planter som vokser i forskjel­lig hastighet. Her er squashen i full fart, mens salat­en såvidt er kom­met i gang. På frø­posen får du tips om hvor raskt plantene spirer!

Tilbake til Kom i gang med egen kjøkkenhage