Slik prikler du om basilikum

Veiledning til å potte om basilikum

Gir du basi­likum­spir­er bedre plass, får du store og flotte planter. Her ser du hvor­dan du prik­ler om basilikum.

Prikle om basilikum planter kjøkkenhage

I dette eksem­plet vis­er jeg hvor­dan du del­er en jord­klump med planter. Se hvor­dan du gjør det når plantene er færre og større, som med squash.

Noen ganger lar jeg de frøsådde plantene vokse seg litt større før jeg prik­ler om, men her er basi­likum­røt­tene på vei ut av pot­ta jeg sådde frøene i (se bildet under).

Potte om basilikum

 

For­bere­delser: Vann potte eller såbrett en stund i forveien og fyll litt jord i de nye pottene.

1. Snu pot­ten med små­planter opp/ned mens du støt­ter mot jor­da med fin­grene med den andre hån­den og løft jord­klumpen ut, som på bildet under. (Hvis du har sådd i store såbrett med celler: Stikk merkepinne eller kniv langs kan­ten på såbrett­cellen med planter, og løft jord­klumpen opp mens du tar imot med den andre hånden.)

prikle basilikum

2. Ta tak i hver side av jord­klumpen med hen­dene, og bruk tom­lene til å dra og vri jord­klumpen fra hveran­dre mel­lom plantene (se under).

 

Del basilikum

3. Gjen­ta så du får min­dre biter å jobbe med, legg klumpene for­sik­tig fra deg liggende så de fine røt­tene ikke skades. Nå kan du bruke en merkepinne eller kniv til å få løs enkelt­planter. (Under hold­er jeg i stilken for å vise frem små­plantene, ellers løfter jeg i jord­klump og hold­er i bladene).

Prikle om basilikum

4. Sett små­plantene på plass i nye pot­ter som har litt jord i bun­nen, sjekk at pot­ten er dyp nok. Hold i et blad og støtt for­sik­tig mot stilken mens du fyller jord rundt planten.
Her har jeg to og to i samme potte siden det er basi­likum og jeg har tenkt å høste av den under­veis og har begrenset plass til pot­ter, så da synes jeg det er prak­tisk. Ellers er det en plante per potte.
PS: De hvite kornene på bildet er per­litt, som gir jor­da luft og struk­tur. Jeg bruk­er det i såjord og tung plantejord.

Prikle om basilikum

5. Når den nye pot­ten er fylt opp med jord, trykker du lett på jor­da og van­ner. Det skal være kon­takt mel­lom røt­ter og jord, men ikke hard­pakket. Til slutt van­ner du den nye pot­ten og set­ter plantene lyst. Gjerne litt beskyt­tet for sterk sol når de akku­rat er pot­tet opp. Vent noen dager med å sette de i sola til røt­tene får fes­tet seg og plantene har over­levd “prik­lesjokket”. Lykke til med priklingen!

Prikle om basilikum

PS: Vis­ste du at basi­likumpot­tene fra mat­bu­tikken er mas­se­vis av frø som vokser sam­men og ikke en plante?

LES OGSÅ: Slik prik­ler du om små­planter i større pot­ter (squash)