Slik prikler du om små planter i større potter

Veiledning til å potte om småplanter

Prik­ling er å plante om frøsådde planter i nye pot­ter for at de skal få gode vek­stvilkår videre. Her vis­er vi deg hvor­dan du gjør det.

Slik prikler du om squash
Squash vokser raskt, og bør prik­les om når den har fått egne blad.

Når skal du prik­le (dele og potte opp)?

Når vet du om det er på tide å prik­le om små­plantene? Jo, enten ser du at de står for tett, eller de har vokst så mye at røt­tene stikker fram på under­si­den av pot­ten du sådde i. Står små­planter for tett, kjem­per de om plassen og nærin­gen og utvikler seg ikke noe særlig og strekker seg forgjeves mot lyset. Poenget med å prik­le, er å gi plantene best mulig vekstvilkår.

Frø med ujevn spir­ing­spros­ent sås ofte tett og må prik­les. Store frø eller frø med høy spir­ing­spros­ent sås gjerne med 1–2 frø i små pot­ter, og behøver bare deles i hver sin større potte senere. På frø­pak­ka står det ofte spir­ing­spros­ent, se etter dette (eller google) og så tynt, det er best for småplantene.

Planter som tomat, squash og agurk pottes gjerne om flere ganger før de plantes ut. Jeg pot­ter om tomater to eller tre ganger avhengig av hvor lenge de må stå innendørs. De spir­er godt, og jeg bruk­er bare 1–3 frø per potte når jeg sår.

Før du prik­ler, er det vik­tig å vanne såpot­tene, da riv­er du ikke røt­tene i stykker. Jeg bruk­er en plantepinne til å løfte opp plantene med hvis ikke jeg del­er som vist neden­for, men du kan også bruke en kniv med et lite blad eller en liten skje. Har du sådd veldig tett, kan det beste være å løfte opp hele jord­klumpen med planter og dra den for­sik­tig fra hveran­dre i flere min­dre klumper for å komme til. Før du del­er dem, har du fylt de nye pot­tene halvveis med jord så små­plantene ikke tørk­er ut mens du hold­er på.

Her ser du ste­gene fork­lart. Eksem­pelet her er squash. (Basi­likum her!)

1. Vann såbret­tet godt en stund i forveien, finn frem det du trenger og fyll litt jord i de nye pot­tene (yoghurt­be­gre med hull i bun­nen). Små­plantene dine skal (som oftest) prik­les om i hver sin potte. Bruk plante­jord av god kvalitet, ikke såjord, for nå trenger små­plantene næring. Felleskjøpet har god jord til en ok pris og kvalitet. Unngå bil­ligjord som bare er torv, se etter kom­postert jord.

2. Stikk merkepinne eller kniv langs kan­ten på såbrett­cellen med planter, og løft jord­klumpen opp mens du tar imot med den andre hån­den. (Hvis små­plantene er i egen potte: Snu pot­ten opp/ned mens du støt­ter mot jor­da med fin­grene, og løft jord­klumpen ut). 

Prikle om squash

3. Ta et fast tak på hver side av jord­klumpen med hen­dene, og bruk tom­lene mel­lom plantene til å dra og vri jord­klumpen for­sik­tig fra hveran­dre. Gjen­ta til du har en og en plante. De min­ste, stus­selige plantene kan du eventuelt kvitte deg med nå. 

Prikle om squash

4. Legg klumpene for­sik­tig fra deg liggende så de fine røt­tene ikke skades. Løft små­planter i bladene og ikke stilken, det er stilken som lett øde­legges. Støtt plan­ta eller hold i et av bladene mens du set­ter den dypt nok i ny potte fylt opp med litt jord (Tomat­planter skal settes med jord helt opp til første bladpar). 

Prikle om squash

5. Se om plan­ta kom­mer høyt/lavt nok i ny potte. Etterfyll med jord i bun­nen hvis nød­vendig. Hold/støtt plan­ta i et blad mens du fyller jord rundt med den andre hån­da. (På bildet måler jeg om det er jord nok). Fyll opp med jord med den andre hån­den, og trykk jor­da litt sam­men til slutt. Den skal være fast rundt plan­ta, men ikke tettpakket.

Prikle om squash

6. Til slutt van­ner du den nye pot­ten og set­ter plantene lyst. Gjerne litt beskyt­tet for sterk sol når de akku­rat er pot­tet opp. Vent noen dager med å sette de i sola til røt­tene får fes­tet seg og plantene har over­levd “prik­lesjokket”.

LES OGSÅ: Slik prik­ler du om basilikum