Slik tar du vare på frø fra din favoritt-tomat

Samle egne tomatfrø til neste sesong

Det er slett ikke vanske­lig å ta frø fra tomatene du lik­er aller mest. Her får du den detal­jerte fremgangsmåten.

Bifftomater til frøsanking

Sesongen er over og noen tomat­dyrkere fly­t­ter opti­mistisk planter innendørs, mens andre mod­ner grønne tomater på kjøkkenet.

Ønsker du å dyrke de samme gode tomatene neste år, er det tid for å sanke frø. Egne frø har flere fordel­er, ikke minst at du sanker fra friske planter og fruk­ter du har dyr­ket selv som minsker faren for plantesyk­dom­mer som kan komme fra planter eller frø du kjøper.
I til­legg er det jo gratis frø!

Hvor mange frø må jeg ta vare på?

Tomat­frø har høy spire­pros­ent, så hvis du sår 10 tomat­frø er det ikke over­rask­ende hvis 8–9 spir­er. Du trenger der­for ikke hun­drevis av tomat­frø for å bevare favoritt-tomat­en. Du trenger et glass med lokk for hver sort (hvis du har flere), type syl­tetøy­glass eller min­dre. Du kan også bruke plastbokser.

Har du en tomat­glad venn kan du jo ta vare på noen ekstra frø og gi bort? Du kan også bytte frø med andre på ulike Face­book-grup­per, som gir deg muligheten til å få tak i andre sorter. Meng­den du vil sam­le bestem­mer du selv, men skal du sam­le inn store mengder frø bør du bruke et litt større glass. Større glass er let­tere å skylle, mens min­dre glass tar min­dre plass.

Dette er fremgangsmåten:

 1. Ta et over­mod­ent eksem­plar av din favoritt­tomat, en som er blitt litt myk/bløt. Da er det best sjanse for at frøene er helt utviklet.
 2. Del små tomater i to på langs, og skrap ut frøene med en teskje og nedi glas­set. Du kan også bruke fin­grene. Store biffto­mater deles i flere båter, bittes­må tomater kan du presse frøene ut av. Det gjør ikke noe om litt av fruk­tkjøt­tet blir med i glasset.
  skrap ut tomatfrøDu trenger ikke annet verk­tøy enn en teskje (eller egne fin­gre), et glass og en tesil/dørslag!
 3. Hell litt kaldt vann i glas­set, skru på lokket, rist lett og sett glas­set fra deg på et lunt sted uten direk­te sollys. Merk glas­set med fryseteip/etikett med tomatnavn.
 4. Nå starter en gjæring­spros­ess, og etter et døgn eller to kan det være du ser noe som lign­er mugg øverst i glas­set. Det er nor­malt. Frøb­landin­gen vil bli litt grum­sete. Etter 3–4 dager er gjærin­gen fer­dig ved nor­mal innetem­per­atur. Legg inn varsel på mobilen 4 dager frem i tid, så slip­per du å huske på dette i en trav­el hverdag.
  små glass med frø tar mindre plassLiten sam­ling av tomat­frø på små glass, Mar­mande, sort bifftomat og Sonnenherz. 
 5. Hell på rike­lig med kaldt vann, skru på korken og vend glas­set noen ganger. Sett glas­set fra deg og vent så frøene synker til bun­nen. Frø som fly­ter er ikke ok, og kan helles for­sik­tig ut sam­men med grum­set vann og rester av fruktkjøtt.
 6. Skyll frøene ved å helle ut vann, hell på nytt vann osv. Bruk gjerne en tesil/finmasket dørslag under så ikke de gode frøene havn­er i vasken.
 7. Det kan være det sit­ter fast noe gruff på enkelte frø, men da ris­ter du frøene lett sam­men med rent vann. Blir van­net grum­sete, har du fått gruffet vekk. Skyll og hell av til van­net er helt rent.tomatfrø i sil
 8. Hell ut den rensede frøb­landin­gen i en tesil eller annen tettvevd sil over vasken. Skyll frøene i silen med kaldt vann.
 9. Tørk under­si­den av silen med kjøkken­pa­pir eller helt ren klut, og vend silen med frøene over på mat­pa­pir. Teip­biten med tomat­navnet kan du fly­tte fra glas­set over på mat­pa­piret, eller skriv på papiret.tørking av tomatfrø
 10. La frøene ligge og tørke i 3–4 dager, avhengig av romtem­per­atur. Det er ingen krise hvis det går et par dager ekstra.

Brett deg en frøpose

Opp­be­var frøene i frø­pos­er, gjerne av papir. Små frø­pos­er av plast kan bli for tette. Brett selvlukkende frø­pose selv av et a4-ark, se Miljøa­gentenes frem­gangsmåte her. Du kan også bruke et kaf­fe­filter som du bret­ter ned top­pen på. Skal du sam­le mange frø, kan du bestille frø­pos­er av papir, såkalt kraft-papir, rimelig fra utlandet.

Opp­be­var frøene tørt og mørkt.

.. og lykke til med dine egne tomatfrø!

Du vet vel hvor­dan du får grønne tomater til å modnes innendørs? Les her.