Styr unna prisforvirring på Bremykt

Sjekk kiloprisen på varene

Vi tror gjerne at store pakninger er rimeligere enn små. Det gjelder ikke alltid Bremykt!

Bremykt

Når prisen på mat­var­er stiger, gjelder det å være våken i butikken så man ikke betaler mer enn man må. Jeg snakker ikke om samme vare i forskjel­lige butikker, men samme vare i samme butikk, bare i forskjel­lig pakning.

Sjekk kiloprisen

Fra før vet jeg jo at små pakninger er dyrere enn større pakninger av samme vare, enten det er egg, løk eller andre var­er det er snakk om.  “Trik­set” for å finne ut om noe er rimelig eller ikke, er å ignorere varens pris og sam­men­likne kilo­prisen. Dette var det jeg så i sep­tem­ber hos OBS Jessheim:

Bremykt priser OBS

250 gram Bre­mykt: kr 33,00 (kilo­pris: 132,00)

390 gram Bre­mykt: kr 34,30 (kilo­pris: 87,95)

500 gram Bre­mykt: kr 48,30 (kilo­pris: 96,90)

Her løn­ner det seg alt­så å kjøpe pakken på 390 gram, mens stor­fam­i­lien må betale nesten en tier mer i kilo­pris for halvk­ilo­spakken. Den lille hush­old­nin­gen blør med høyest kilo­pris av dem alle. Det er lov å legge litt tjukt på, sies det i Bre­mykt-rekla­men, og det gjør butikkene også. Men ikke alle.

Samme kveld jeg så dette, sjekket jeg Rema på Harestua, der var kilo­prisen fak­tisk den samme for de to paknin­gene jeg fant med Bre­mykt Original.

Hos Oda.no var det samme kilo­pris på tre ulike pakninger Bre­mykt, mens Meny.no tar nesten en femti­lapp mer i kilo­pris for 250 gram, se bildet under.

Det gjelder å følge med på smørprisen!

I dag, 1. novem­ber, har Oda forskjel­lige kilo­pris­er, fra 83 kro­ner til 85,13 (halvk­ilo­en er bil­ligst der). Innen du har lest fer­dig denne artikke­len, kan det ha endret seg. Meny skal ha 155 kro­ner kilo­en for den min­ste pakken 1.11, fra 147,60 for 45 dager siden. Fort­set­ter det, koster en kilo Bre­mykt 170 kro­ner ved jule­tider. Det er bare å holde seg fast.

Priser Bremykt

Forbruker må følge med

For alt jeg vet, skyldes pris­forskjel­lene par­tikjøp, kam­pan­jer og gudene vet hva. Det som er sikkert, er at det er for­bruk­eren som må følge nøye med så vi ikke betaler mer enn vi må for samme vare. Enig?