Taco-krydderet lager du selv

Egen kryddermiks til Taco er best

Mmmm, taco, bur­ri­tos og tor­tillas! Digg mat, men kry­d­der­mik­sen lar du bli igjen i butikken. Lag den selv!

Kryddermiks for taco eller burrito

Det er mye å lære av å lese bakpå embal­las­je. For eksem­pel hva en kry­d­derb­land­ing innehold­er. Og da finner man inspi­rasjon og nød­vendig infor­masjon til å lage en god — bedre — miks selv! I fer­di­ge kry­d­derb­landinger er det nem­lig store mengder salt, sukker, gjærek­strakt, antik­lumpemid­del, potet­stivelse og lik­nende ingre­di­enser du ikke trenger til 271 kro­ner kilo­en.

Dette er en god kry­d­der­miks du kan jus­tere litt etter egen smak. Den er passe sterk for de fleste, men er du en som lik­er mat­en mye sterkere enn andre, vet du jo hva du må gjøre: øke meng­den cayen­nepep­per eller legge til litt chili. Eller bruke mer av kry­d­der­mik­sen! Er du glad i søtt og sterkt, kan du bruke 1 ts sukker i. Selv synes jeg det er unødvendig.

Hva gjør de ulike krydderne i tacomiksen?

 • Cayen­nepep­per eller chili til­før­er hete
 • Hvitløk­spul­ver gir en bal­anse og run­der av smak­en. Jeg bruk­er fin­malt fra asi­atiske butikker.
 • Mek­sikan­sk oregano til­før­er friskhet og urter. Mek­sikan­sk oregano (Lip­pia grave­olens) er litt kraftigere og min­dre myn­teak­tig i smak enn den van­lige orega­noen fra mid­del­havs­lan­dene og er mer sitrusak­tig i smak­en. Bruk van­lig oregano hvis du ikke har meksikansk.
 • Løkpul­ver til­før­er masse smak, og er ikke så ‘skarp’ som fer­sk løk.
 • Papri­ka gir både farge og smak. Bruk gjerne en sterk variant.
 • Spis­skum­min gir mye smak selv i små dos­er. ‘Kjøpepul­ver’ innehold­er mye spiskummin.
 • Red pep­per flakes (Chiliflakes) gir en sære­gen smak som vari­er­er veldig etter hvor sterk eller mild du har kjøpt. Merk at denne kan du ute­late hvis du ikke får tak i den (eller har den fra før). Kore­an­sk Red Pep­per Flakes (Gochugaru) er ikke så sterk som andre chiliflakes, men har en rund, litt røkt smak. Du kan eventuelt bruke litt røkt papri­ka i stedet for røyks­mak­ens skyld og mer chili eller cayen­nepep­per for å kompensere.
Kryddermiks for taco eller burrito
Skriv ut Pin
5 fra 1 stemme

Tacokrydder

Lag ditt eget kry­d­der til tacos eller bur­ri­tos! Det tar deg 5 min­ut­ter. Bruk kry­d­deret for­sik­tig og smak deg frem, jeg bruk­er det helt på slut­ten av steke­ti­den når jeg stek­er kjøttdeig. 1–2 ts av gan­gen av kry­d­der­mik­sen blir bra!
Kat­e­gori Basis­vare
Kjøkken Mexikan­sk
Stikko­rd kry­d­der, kryddermiks
For­bere­delser 2 min­ut­ter
3 min­ut­ter
Total tid 5 min­ut­ter
Porsjon­er 1 boks

Utstyr

 • 1 bolle, å blande i
 • 1 ss
 • 1 ts
 • 1 glass, eller boks til oppbevaring

Ingredienser:

Slik gjør du:
 

 • I en liten bolle bland­er du alle kry­d­derne godt sam­men med en skje. Det er forhold­et kry­d­derne imel­lom som er vik­tig, så vær kon­sekvent når det gjelder strøkne eller toppede skjeer.
 • Hell over på et glass eller annen tett embal­las­je, og rist godt sam­men. Opp­be­vares mørkt.
Har du prøvd opp­skriften?Nevn @Spiselig eller tag #Spiselig på Instagram 🙂