Multekrem og byggryn
OPPSKRIFT

Byggrynskrem med multer

Kan denne deilige byg­gryn­skre­men skyve den tradis­jonelle mul­tekre­men til side? Prøv selv! Bygg i grøtsam­men­heng er ikke noe nytt, tvert imot. Før var bygg det vik­tig­ste matko­r­net vårt, og det kan dyrkes over større del­er av […]