Sprøytemiddel skader pyralid
INDUSTRI og LANDBRUK

Forby pyralider

Ugress­mi­dler er et sam­funnsprob­lem som gjød­sel­pro­dusen­ter og hob­by­dyrkere betaler reg­nin­gen for. Uttalelsen kom­mer fra Niklas Vestin, Marked­sjef hos Rölun­da Pro­duk­ter, i en artikkel hos svenske Land nr 18/22. Rölun­da pro­duser­er jord og gjød­sel. Som mange har […]