Bokashi dunk
KJØKKENHAGE

Bokashi: Kompostering av kjøkkenavfall

Bokashi fer­menter­er kjøkke­nav­fal­l­et ditt innendørs året rundt. Fint for deg med liten plass som vil kom­postere matavfal­l­et selv. Kom­pos­ter­ing av kjøkke­nav­fall er smart, da blir du både kvitt matavfall og får gode mikroor­gan­is­mer til hage­jor­da sam­tidig. […]