panzanella gammelt brød rester
OPPSKRIFT

Gammelt brød? Lag panzanella!

Pan­zanel­la betyr brød­salat, en lur måte å bruke opp gam­melt brød på fra Toscana. Gam­melt brød er ikke bare egnet til kavring og brø­drasp, men er en vik­tig ingre­di­ens i den klas­siske ital­ienske pan­zanel­la, som […]

Bokashi dunk
KJØKKENHAGE

Bokashi: Kompostering av kjøkkenavfall

Bokashi fer­menter­er kjøkke­nav­fal­l­et ditt innendørs året rundt. Fint for deg med liten plass som vil kom­postere matavfal­l­et selv. Kom­pos­ter­ing av kjøkke­nav­fall er smart, da blir du både kvitt matavfall og får gode mikroor­gan­is­mer til hage­jor­da sam­tidig. […]