Sprøytemiddel skader pyralid
INDUSTRI og LANDBRUK

Forby pyralider

Ugress­mi­dler er et sam­funnsprob­lem som gjød­sel­pro­dusen­ter og hob­by­dyrkere betaler reg­nin­gen for. Uttalelsen kom­mer fra Niklas Vestin, Marked­sjef hos Rölun­da Pro­duk­ter, i en artikkel hos svenske Land nr 18/22. Rölun­da pro­duser­er jord og gjød­sel. Som mange har […]

Molly fra Biggest Little Farm 2
INDUSTRI og LANDBRUK

Gjensyn med Biggest Little Farm

BIGGEST LITTLE FARM: Vi får bli med tilbake til Apri­cot Lane Farms og ekteparet Mol­ly og John Chester i Cal­i­fo­nia i en kort oppføl­ger­film, Biggest Lit­tle Farm: The Return (2022) Husker du doku­men­tarfil­men Biggest Lit­tle Farm […]