Nesler til plantenæring
KJØKKENHAGE

Slik lager du din egen plantenæring

Når plantenærin­gen fra butikken innehold­er sprøytemi­dler, kan du like gjerne lage plantenærin­gen selv! Hvor­for kjøpe fly­tende ‘økol­o­gisk’ plantenæring, som til og med kan inneholde gift selv om den er mer­ket økol­o­gisk? Jeg har skrevet om det […]

Sprøytemiddel skader pyralid
INDUSTRI og LANDBRUK

Forby plantenæring med pyralider

Ugress­mi­dler havn­er i plantenæring. Det er et sam­funnsprob­lem som gjød­sel­pro­dusen­ter og hob­by­dyrkere betaler reg­nin­gen for. ‘For­by pyralid­er’! Uttalelsen kom­mer fra Niklas Vestin, Marked­sjef hos Rölun­da Pro­duk­ter, i en artikkel hos svenske Land nr 18/22. Rölun­da pro­duser­er […]