Ut og sanke vintersopp

Sopptur i vinterhalvåret

Nei, soppsesongen er ikke over. Ta frem sopp­kur­ven og let fram vintersoppen.

Vintersopp Flammulina velutipes

Vin­ter­sop­pen (Flam­muli­na velu­tipes, Fløyels­fot) dukker opp i mildere peri­oder om vin­teren (den tåler litt frost), sesongen er fra sep­tem­ber til april. Den vokser over hele lan­det. Den vokser typisk i tette grup­per på stam­mer, stub­ber og grein­er til døde løvtrær, spe­sielt på sel­je og osp men også alm, bøk og has­sel, ifølge Viltgodt.no Der finner du også flere gode bilder av vin­ter­sopp. Det kan være du må se opp, den kan vokse i høyden!

Den dyrkes i Japan og Kina som mat­sopp, og selges som enoke/enokitake. Der dyrk­er de den uten lys, slik at den får helt lys stilk og under­utviklet hatt.

Vin­ter­sop­pen vi plukker her,

Utseende

Hat­ten er oran­sjeg­ul, slimete i fuk­tig vær og 1–6 cm i radius. Skivene er lys gule og oker­gule og avrun­det. Stilken er lys øverst og gradert mørkere brun­sort ved basis, 6–8 cm lang og 3–5mm i diam­e­ter, fløyels­fil­tet. Spore­pul­veret er hvitt.

Forvekslingsfare om høsten

Flatk­lokke­hatt (meget giftig) som også vokser på stub­ber, den tåler der­i­mot ikke frost så forvek­slings­faren er størst om høsten. Flatk­lokke­hatt har en ring på stilken på unge sop­per, men stilken forsvin­ner når sop­pen blir eldre. Stilken er gråbrun og IKKE fil­tet, spore­pul­veret er brunt. Mer hos Sopp-og nyt­tevek­st­for­bun­det og SNL. Den kan også forvek­sles med hon­ning­sopp og stubbeskjell­sopp (også matsopp).

Spis aldri sop­per du ikke er sikker på. Sjekk med sopp­sakkyn­di­ge (SSK), sopp­kon­troller og lik­nende. Hvis du lur­er på hvor­dan du tar en sporeprøve, er det å legge sop­phat­ten med skivene ned på alu­mini­ums­folie og sette et glass over. Dagen etter vil du se spo­re­avtrykk på folien.

Gift­in­for­masjo­nen: 22 59 13 00

Kilder: Sop­per (Damm, 2005), Vilt­godt, Wiki­me­dia (foto), Forskning.no