Vaniljesmaken kommer fra Nordsjøolje eller tømmerbark

«Vaniljesaus» er en bløff

«Det er juks!» skrev Dag­bladet om vanil­je­saus med store krigstyper. De bom­met bare på hva som var juks.

vanilje råolje
Aro­maen av vanil­je kom­mer fra Nord­sjøens olje­felt, og har lite med ekte vanil­je å gjøre. Likev­el kalles pro­duk­tene “Vanil­je” og slip­per unna med det.

Sak­en hos Dag­bladet han­dlet om at Geir Pollestad (Sp) men­er matk­je­denes egne merke­var­er er for like orig­i­nale merke­var­er, og vil endre loven.
Han har et poeng.
Men eksem­plet som ble brukt, pro­duk­tet «vanil­je­saus» der man vis­er frem ‘orig­i­nalen’– i dette til­fel­let Piano Vanil­je­saus fra Tine, sam­men med de to nyere konkur­rentene: Eldo­ra­do «Vanil­je­saus» og Nydli’ «Vanil­je­saus» (Rema 1000) – er ikke spe­sielt godt. Alle tre pakninger likn­er hveran­dre, det er bilde av friske bær og saus i ganske like farg­er i samme type kartong.

Hva med råvarene?

Pollestad (og Dag­bladet) er opp­tatt av det visuelle utseen­det og konkur­ranse på det norske markedet, mens det er innhold­et i disse pap­pene som vekker min inter­esse. Et innkjøp han­dler tross alt om mye mer enn innpakn­ing. Smak, pris og ikke minst ingre­di­enser: En veg­an­er eller melkeal­lergik­er vil jo være opp­tatt av hvilke råvar­er som er brukt i større grad enn at innpaknin­gen likn­er en annen.

Dagbladet.no

I Dag­bladets sak kom­mer det frem at Tines Piano-saus er den eneste som er pro­dusert i Norge, de andre pro­duseres i Tysk­land og Dan­mark. Men det vik­tig­ste sett fra et for­bruk­er­ståst­ed er fak­tisk innhold­et, ikke innpaknin­gen eller produksjonslandet.

Tines orig­i­nale Piano «Vanil­je­saus» omtales som en «per­fekt dessert­saus som pass­er til alt» med en «søt og karak­ter­full smak» på deres egen hjemmeside.

Innhold Tines Piano «Vanil­je­saus» (147 kcal/100g):
helmelk, krem­fløte, 10 % sukker, mod­i­fis­ert mais­stivelse, sta­bil­isator (johan­nes­brød­kjernemel, guark­jernemel, kar­ra­ge­nan), aro­ma, fargestoff (karoten­er)
(kilde: Tines pro­duk­t­side 17.7.20)

Merk deg at det står aro­ma og det totale fraværet av vanil­je. Denne orig­i­nale sausen som Pollestad så gjerne vil beskytte, har aldri vært i nærheten av å være en vanil­je­saus. Den kor­rek­te beteg­nelsen på pro­duk­tet ville vært «dessert­saus med vanil­je­lik­nende smak» hvis jeg er snill.

Ekte vaniljesaus har vanilje

En vanil­je­saus, en ekte vanil­je­saus, lages av melk, vanil­jes­tang, egg og sukker – og eventuelt stivelse som tykn­ingsmid­del i industriproduksjon.
En ekte vanil­je­saus krev­er vanil­jestenger fra den tro­piske orkideen Vanil­la plan­i­fo­la, som har hele 200 smak­skom­po­nen­ter, mens den kun­stig fram­stilte aro­maen vanillin (C8H8O3) er bare en liten del av disse.
Vanil­je­sukker – som dukker opp i noen sausopp­skrifter – har ingent­ing med vanil­jestenger å gjøre, det er laget av vanillin-aro­ma og sukker.

Ekte vanil­je. (Foto: Pixabay)

Innhold Nydli’ «Vanil­je­saus» (150 kcal/100 g):
helmelk, fløte, sukker, mod­i­fis­ert stivelse, sta­bil­isator (guark­jernemel, kar­ra­ge­nan), emul­ga­tor (mono- og digl­y­serid­er av fettsyr­er), aro­ma, ekstra­herte vanil­je­frø, farge (annat­toek­strak­ter) (Kilde: vet­d­u­at)

Innhold Eldo­ra­dos «Vanil­je­saus» (156 kcal/100g):
Vann, skum­met­melkpul­ver 8,5 %, sukker, kokosol­je, mal­todek­strin (mais), smør­fett, mod­i­fis­ert stivelse, sta­bil­isator (E466, E407), aro­ma, fargestoff E160a (Kilde: Asko)

Hva slags aro­ma er det pro­dusen­tene bruk­er? Det står jo ikke. Det er ikke noe krav om at pro­dusen­ten må opp­gi hva slags aro­ma som brukes, så da gjør de det naturligvis ikke.

Skal vi kåre den sausen som likn­er mest på vanil­je­saus? Øverst på pallen står naturligvis ekte vanil­je­saus, laget på melk, fløte, vaniljestang/vaniljefrø osv. Det er ingen av disse. Ei heller pos­esauser, bare for å ha nevnt det.

Nærmest en vanil­je­saus er fak­tisk Nydli’ da den innehold­er vanil­je­frø i til­legg til aro­ma og er laget på melk og fløte. Sauser uten vanil­jes­tang og frø, med «aro­ma» kom­mer ikke på pallen. Ut ryk­er alt­så den «orig­i­nale» sausen fra Tine som Pollestad vil beskytte, sam­men med den skum­met­melk- og vannbaserte Eldo­ra­dosausen med aro­ma.

Du kan lage ditt eget vanil­je­sukker ved å legge vanil­jestenger på et tett glass fylt med sukker, slik at sukkeret tar opp vanil­jes­mak­en. Tips hos Aper­i­tif.

Vaniljearomaen kommer fra Nordsjøolje

TV2s Matkon­trollen tok for seg vanil­je i et pro­gram tidligere i år. Der fikk vi vite at hvis det står «aro­ma» på paknin­gen, er det ikke brukt ekte vanilje.

Bor­re­gaard fab­rikker lager vanil­jes­mak av barken på tøm­mer som kokes en hel dag. Sluttpro­duk­tet luk­ter vanil­je­sukker. Det samme vanillin­molekylet finnes også i olje, og det vis­er seg over­rask­ende nok at 90 pros­ent av alt av vanillin som pro­duseres kom­mer fra olje i Nord­sjøen. – Vår pro­duk­sjon fra tøm­mer dekker omtrent åtte pros­ent, sa Bredal ved Bor­re­gaard til TV2.

Vi må alt­så sjekke om det står «aro­ma» på pro­duk­tene. I til­legg er det slik at pro­dusen­ten ikke har lov til å bruke bilder av vanil­jes­tang på paknin­gen hvis det ikke er brukt ekte vanil­je i pro­duk­tet. Noen pro­dusen­ter bruk­er både litt ekte vanil­je og vanillin, se bare i iskremdisken.

Etablerte produkter slipper unna

Egentlig må pro­dusen­tene skrive omtrent som jeg fores­lo: «Smak av vanil­je», når det ikke er brukt ekte vanil­je. Men siden Piano har hatt samme opp­skrift siden 1971 og Freias vanil­je­sukker også er innar­bei­det gjen­nom mange år, ser Mat­til­synet gjen­nom fin­grene med dette ifølge TV2s artikkel. Vi får trøste oss med at det er stren­gere på nye pro­duk­ter som skal lanseres. Vanil­je er ver­dens nest dyreste kry­d­der etter safran, så da kan det være gre­it å sjekke om du fak­tisk betaler for vanil­je eller ikke.

Går du bor­tom iskremdisken, ser du at iskrem­pro­dusen­tene er ganske flinke: Diplom-Is sin Roy­al Vanil­je har vanil­jes­tang avbildet. Den innehold­er vanil­je­frø og «naturlig vanil­jearo­ma» (men­er de tøm­mer­bark?) mens pro­duk­tet Fløte-is Vanil­je (også Diplom-Is) til langt under halv pris av Roy­al vanil­jeis, opp­gir aro­ma (vanillin).

Eksem­pel på vanil­jeis med vanilje.

Mais, vann og havre i stedet for fløte og egg

Veg­etabilske vari­anter av «vanil­je­saus» er bare tøys i forhold til hva pro­duk­tet vanil­je­saus bør inneholde. Vekk er både melk, fløte og egg.
Oatlys «vaniljsås» innehold­er aro­ma, og er laget på vann, havre, palme­ol­je og rap­sol­je. Freias pos­esaus som du kok­er selv er laget på mais­stivelse, sukker og aro­ma. Biove­g­an pos­esaus er også laget av mais og aroma.

Jeg ønsker meg et Mat­til­syn og For­bruk­er­råd som er stren­gere i sin mak­tut­fold­else, som krev­er at pro­duk­ter merkes med hva de egentlig er. Er det en smak av vanil­je, alt­så brukt aro­ma, skriv det. Både av hen­syn til for­bruk­erne og til konkur­rentene som har et dyrere pro­dukt for­di det er høyere kvalitet og ekte råvarer.

Det burde jo være kurant å selge «Dessert­saus med smak av vanil­je» til for­brukere som vil ha det bil­lig? Og ekte vanil­je­saus lager du jo lett selv.