Vi spiser mindre frukt og grønt enn ifjor

Øk inntak av frukt og grønt

Ande­len som spis­er «5 om dagen» har gått ned og er nå på deprimerende lave 18,2 prosent.

5 om dagen porsjon

Dette er det laveste nivået siden målin­gen startet i 2017, vis­er en under­søkelse fra okto­ber 2022. Analy­ses­jef i OFG, Tore Angelsen men­er å ha forklaringen:

– Hov­edår­sak­en til utviklin­gen er at anstrengt økono­mi påvirk­er vårt daglige frukt- og grøntin­ntak, neg­a­tivt, sier han.

Inspirasjon til frukt og grønt?

(Det burde ikke på inspi­rasjon til å spise frukt og grønt, det vrim­ler jo av mat­blog­gere og influ­ensere i alle kanaler. Men så var det kan­skje ikke kål­rot de var mest opp­tatt av å formi­dle ver­di­en av? Og hva med matkassene folk kjøper? Har ikke de nok frukt og grønt?)

Tilbake til tallene:

– Under­søkelsen vis­er at vi spis­er min­dre mengde frukt og grønt enn tidligere, blant annet til mid­dag, fork­lar­er Angelsen. Det er min­dre grønnsak­er og salat til mid­dagsmåltidet sam­men­liknet med 2021. I til­legg spis­er vi min­dre bær og frukt som mellommåltid.

Opptatt av pris? Lavt forbruk.

Under­søkelsen avdekker at de som er mest opp­tatt av lav pris på grønnsak­er, epler og poteter har lavest for­bruk av frukt og grønt.

– Det er for­bruk­erne som er mest opp­tatt av lav pris på frukt og grønt som synes å dra for­bruket ned. Vi ser også at færre er vil­lige til å betale ekstra for frukt og grønnsak­er av høyere kvalitet. Det å han­dle kortreiste og norskpro­duserte grønnsak­er har fått min­dre betyd­ning i 2022 enn i 2021. Under­søkelsen indik­er­er at trang økono­mi og dermed søken etter lave pris­er trum­fer de gode inten­sjonene, sier Angelsen.

Det går på helsa løs

– Et daglig inntak av frukt, bær og grønnsak­er («5 om dagen») bidrar til å redusere risiko for hjerte- og karsyk­dom og flere kreft­former. I til­legg vet vi at kosthold­et også har mye å si for vår men­tale helse, og i en tid som denne er det kan­skje vik­tigere enn noen gang å både ta hånd om sin fysiske helse, og sin men­tale helse, sier ernæringsråd­giv­er Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskon­toret for frukt og grønt (OFG).


Kom­men­tar:

Dette kan vi klare å gjøre noe med, selv om lom­me­bo­ka er slank. Det som er vik­tig å få med seg, er at uansett hvor store mengder bøn­ner og linser du spis­er, teller det bare som 1 av 5 om dagen, de innehold­er mye fiber men ikke nok næring ifølge det britiske hel­sevesenet. Å legge til masse linser, gjør ikke at det blir 5 om dagen. Det samme gjelder potet (som reg­nes som stivelses­rik mat­vare, på lin­je med pas­ta og ris)! Søt­potet er der­i­mot en av 5 om dagen.

Kjøp heller rimelige gul­røt­ter (20 kro­ner for en kilo) og bruk mer av det. Kok (eller damp­kok) dem i biter sam­men med litt potet og lag næringsrik og met­tende mos, for eksem­pel. Har du rester igjen av grønnsak­er? Lag en skvett hvit saus og gratin­er grønnsak­ene i ovnen! Og revet gul­rot i lake pass­er til nesten alt.

Frosne grønnsaker er bra

Husk at frosne grønnsak­er er næringsrike! Det er en myte at frossen mat er av dårlig kvalitet. Nesten alle opp­skrifter bruk­er ferske grønnsak­er, men alle har ikke penger til å kjøpe broc­coli og blomkål i store mengder. Erstatt det med en pose frossen grønnsaksmiks! Du får mer for pen­gene i frysedisken, og får i til­legg blandinger av flere typer grønnsaker.

Det er heller ikke usunt å spise her­metikk, bare pass på at det ikke er tilsatt store mengder salt, sukker osv. Har du tips til å spise mer frukt og grønt?